PZP a stret so zverou: Ako sa chrániť pred finančnými následkami

Stretnutie so zverou na ceste môže byť nielen nebezpečné, ale aj nákladné. Povinné zmluvné poistenie (PZP) zvyčajne nepokrýva škody spôsobené zrážkou so zverou, a preto je dôležité poznať možnosti, ako sa finančne chrániť pred takýmito udalosťami. V tomto článku sa pozrieme na to, ako PZP funguje v prípade stretnutia so zverou a ako si môžete rozšíriť svoje poistenie na pokrytie týchto situácií.

PZP a škody spôsobené zrážkou so zverou

Povinné zmluvné poistenie slúži na pokrytie škôd, ktoré spôsobíte iným účastníkom cestnej premávky. Zrážka so zverou sa však zvyčajne nepovažuje za udalosť, pri ktorej vznikajú škody iným účastníkom premávky. Preto PZP bežne nepokrýva škody na vašom vozidle spôsobené zrážkou so zverou.

Rozšírenie poistenia na pokrytie stretnutia so zverou

Na pokrytie škôd spôsobených zrážkou so zverou je potrebné mať havarijné poistenie, ktoré je dobrovoľným doplnkom k PZP. Havarijné poistenie poskytuje širší rozsah krytia, vrátane škôd na vlastnom vozidle v dôsledku zrážky so zverou.

Pri uzatváraní havarijného poistenia si dávajte pozor na podmienky a výluky. Niektoré poistné spoločnosti môžu mať v zmluvných podmienkach špecifické obmedzenia týkajúce sa škôd spôsobených zrážkou so zverou, napríklad pokrývajú len určité druhy zvierat alebo vyžadujú splnenie istých podmienok, ako napríklad povinnosť ohlásiť zrážku polícii.

Ako predchádzať stretom so zverou

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť finančným následkom zrážky so zverou, je urobiť všetko preto, aby ste takéto stretu predišli. Tu je niekoľko tipov, ako zvýšiť svoju bezpečnosť na cestách a minimalizovať riziko zrážky so zverou:

 1. Dávajte pozor na značky: Na niektorých úsekoch ciest, kde sa zver často vyskytuje, sú inštalované varovné dopravné značky. Pri jazde v týchto oblastiach buďte ostražití a pripravení na možné stretnutie so zverou.
 2. Znížte rýchlosť: Rýchlejšia jazda znižuje vašu schopnosť reagovať na neočakávané prekážky, ako napríklad zviera na ceste. Znížením rýchlosti máte viac času na zareagovanie a zastavenie vozidla.
 3. Používajte diaľková svetlá: Keď je to možné a bezpečné, používajte diaľková svetlá, aby ste mali lepší výhľad na cestu a na zver, ktorá sa môže pohybovať v blízkosti vozovky.
 4. Buďte ostražití pri súmraku a svitania: Zver je najaktívnejšia počas súmraku a svitania. V týchto časoch buďte obzvlášť ostražití a pripravení na možné stretnutie so zverou.
 5. Pozor na stádo: Ak uvidíte zviera na ceste, buďte pripravení na to, že ďalšie zvieratá môžu nasledovať.
 6. Nepoužívajte klakson: Hoci môže byť pokušenie zahnať zviera z cesty klaksonom, môže to spôsobiť, že zviera zpanikári a nevyhnutne sa dostane do vášho jazdného pruhu. Radšej spomaľte a dávajte zvieratám čas na opustenie cesty.

Stretnutie so zverou na ceste môže mať vážne finančné následky, ak nemáte adekvátne poistenie. Zabezpečte si havarijné poistenie, ktoré pokryje škody spôsobené zrážkou so zverou, a dodržiavajte bezpečnostné opatrenia, aby ste minimalizovali riziko takýchto nešťastných udalostí.

PZP Tabuľka cien: Ako si vybrať najvýhodnejšie poistenie

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) pre váš automobil je dôležité porovnať rôzne ponuky od poistných spoločností. V tomto článku vám predstavíme tabuľku cien PZP, ktorá vám pomôže nájsť najlacnejšie a najvhodnejšie poistenie pre vaše potreby.

Tabuľka cien PZP

Tabuľka cien PZP ponúka prehľadný pohľad na ceny poistenia od rôznych poistných spoločností. Berie do úvahy základné faktory, ako sú značka a typ vozidla, vek vodiča, počet rokov bez nehody a územie, na ktorom je vozidlo prevádzkované. Tu je príklad tabuľky cien PZP:

Poistná spoločnosť Základná cena Cena za mladého vodiča Cena za seniora Cena za beznehodového vodiča
Spoločnosť A 200 € 300 € 180 € 160 €
Spoločnosť B 210 € 280 € 190 € 170 €
Spoločnosť C 220 € 310 € 200 € 180 €
Spoločnosť D 230 € 320 € 210 € 190 €

Ako čítať tabuľku cien PZP

 1. Základná cena: Táto cena predstavuje základné ročné poistenie pre priemerného vodiča s bežným vozidlom. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poistnej spoločnosti a jej ponuky.
 2. Cena za mladého vodiča: Táto cena sa vzťahuje na mladých vodičov vo veku 18-24 rokov. Mladí vodiči sú považovaní za rizikovú skupinu a preto za nich poistné spoločnosti účtujú vyššie poistné.
 3. Cena za seniora: Táto cena sa vzťahuje na vodičov vo veku nad 65 rokov. Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pre seniorov, keďže majú dlhoročné skúsenosti a menej rizikové správanie na cestách.
 4. Cena za beznehodového vodiča: Táto cena sa vzťahuje na vodičov, ktorí nemali žiadnu nehodu v posledných 5 rokoch. Beznehodoví vodiči sú považovaní za menej rizikových a preto za nich poistné spoločnosti účtujú nižšie poistné.

Ako využiť tabuľku cien PZP pri výbere poistenia

Pri výbere povinného zmluvného poistenia by ste mali zohľadniť nielen cenu, ale aj kvalitu služieb, ktoré poistná spoločnosť poskytuje. Tabuľka cien PZP vám môže pomôcť pri výbere najvhodnejšej poistnej spoločnosti na základe vašich individuálnych potrieb.

 1. Porovnajte ceny: Pozrite sa na tabuľku cien PZP a porovnajte ponuky rôznych poistných spoločností. Nezabúdajte brať do úvahy všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu, ako napríklad vek, typ vozidla a vašu beznehodovú históriu. Pozrite si návod ako si spraviť porovnanie PZP.
 2. Zvážte zľavy: Mnohé poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pre rôzne skupiny vodičov, ako napríklad mladých vodičov, seniorov, či beznehodových vodičov. Zistite, ktoré zľavy sú pre vás relevantné a zohľadnite ich pri výbere poistenia.
 3. Skontrolujte kvalitu služieb: Nižšia cena nemusí vždy znamenať lepšiu ponuku. Skontrolujte hodnotenia a recenzie poistných spoločností, aby ste zistili, ako sa spokojní sú ich klienti s kvalitou služieb a rýchlosťou vybavenia škôd.
 4. Vyžiadajte si ponuku: Keď už máte vybranú poistnú spoločnosť, vyžiadajte si ponuku na PZP. Väčšina spoločností umožňuje žiadosť o ponuku online alebo cez telefón.

Tabuľka cien PZP je nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri výbere najvýhodnejšieho povinného zmluvného poistenia. Pamätajte, že pri výbere poistenia by ste nemali sledovať iba cenu, ale aj kvalitu služieb a dostupné zľavy.

Kúpno-predajná zmluva na auto: Dôležité informácie a tipy

Pri kúpe alebo predaji ojazdeného vozidla je kúpno-predajná zmluva na auto nevyhnutnou súčasťou procesu. Tento dokument má zásadný význam, pretože potvrdzuje prenos vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové informácie a tipy, ktoré by ste mali mať na pamäti pri príprave kúpno-predajnej zmluvy na auto.

Základné údaje v kúpno-predajnej zmluve

Kúpno-predajná zmluva na auto by mala obsahovať nasledujúce základné údaje:

 1. Údaje o predávajúcom a kupujúcom: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo (ak je k dispozícii) a občiansky preukaz alebo pas pre identifikáciu.
 2. Údaje o vozidle: Značka, model, rok výroby, VIN číslo (identifikačné číslo vozidla), evidenčné číslo, typ karosérie, farba a počet najazdených kilometrov.
 3. Cena vozidla: Celková suma, za ktorú sa vozidlo predáva, vrátane akýchkoľvek zliav alebo príplatkov.
 4. Dátum a miesto uzatvorenia zmluvy: Presný dátum a miesto, kde sa zmluva uzatvára a podpisuje.
 5. Záruky a vyhlásenia: Predávajúci by mal poskytnúť záruky týkajúce sa vlastníctva, stavu vozidla a platnosti dokladov, ako aj vyhlásenia o prípadných záväzkoch alebo obmedzeniach súvisiacich s vozidlom.
 6. Spôsob platby: Údaje o spôsobe platby, či už ide o hotovosť, bankový prevod alebo inú metódu.
 7. Prevod vlastníctva a termíny: Dohoda o termíne, do ktorého musí byť vozidlo prevzaté a vlastníctvo vozidla prevedené na nového majiteľa.

Tipy pre prípravu kúpno-predajnej zmluvy na auto

 1. Použite vzor alebo formulár: Na internete nájdete mnoho vzorov kúpno-predajných zmlúv na auto. Použitie týchto vzorov vám uľahčí prácu a zabezpečí, že zmluva bude obsahovať všetky potrebné náležitosti.
 1. Dvojitý exemplár: Pripravte dva identické exempláre zmluvy, jeden pre predávajúceho a druhý pre kupujúceho. Obe strany by mali mať svoju kópiu zmluvy ako dôkaz o transakcii.
 2. Overenie podpisov: Aj keď to nie je vždy povinné, overenie podpisov na kúpno-predajnej zmluve na auto notárom alebo advokátom môže byť užitočné pre prípad budúcich sporov.
 3. Fotografie vozidla: Priložte k zmluve fotografie vozidla, aby ste mali dôkaz o jeho stave v čase predaja. To môže byť užitočné v prípade, že by sa neskôr objavili nejaké problémy alebo spory.
 4. Kontrola dokladov: Pred podpisom zmluvy sa uistite, že ste skontrolovali všetky potrebné doklady, ako sú technický preukaz, platná STK a emisná kontrola a doklady o poistnom krytí.
 5. Uzatvorenie zmluvy v prítomnosti svedka: Ak je to možné, uzatvorte zmluvu v prítomnosti svedka, ktorý môže potvrdiť podpisy a skutočnosti uvedené v zmluve.
 6. Dohodnutie podmienok pre storno zmluvy: V zmluve by mali byť jasne uvedené podmienky a termíny pre storno zmluvy, vrátane prípadných sankcií alebo náhrad, ktoré by mohli byť uplatnené v prípade nedodržania zmluvy.
 7. Kontrola právnych predpisov: Pred podpisom zmluvy sa uistite, že ste si overili platnosť všetkých požiadaviek a postupov stanovených v zmluve v súlade s právnymi predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa kúpy a predaja vozidiel vo vašej krajine.

V závere

Kúpno-predajná zmluva na auto je základným dokumentom, ktorý potvrdzuje prenos vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Je dôležité, aby ste pri príprave zmluvy postupovali dôkladne a zohľadnili všetky potrebné údaje a tipy uvedené v tomto článku. Týmto spôsobom si môžete byť istí, že ste urobili všetko preto, aby bola zmluva platná, zákonná a v súlade s právnymi predpismi.

Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné poistenie

Platné povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným predpokladom pre legálne používanie vozidla na verejných komunikáciách. Overenie PZP je dôležitým krokom pri kúpe ojazdeného vozidla, či už od súkromnej osoby alebo autosalónu, ale aj pri vlastníctve vozidla, aby ste sa uistili, že máte v poriadku všetky potrebné dokumenty. V tomto článku sa pozrieme na rôzne spôsoby, ako môžete overiť svoje PZP, a na dôležitosť tohto procesu.

Ako overiť platnosť PZP?

Overiť platnosť PZP môžete niekoľkými spôsobmi:

 1. Online overenie: Mnohé poisťovne ponúkajú online nástroje na overenie platnosti PZP prostredníctvom ich webových stránok. Zvyčajne stačí zadať evidenčné číslo vozidla, a systém vám poskytne informácie o platnosti poistenia a poisťovni, ktorá ho poskytuje.
 2. Kontaktovanie poisťovne: Ak neviete, ktorá poisťovňa poskytuje PZP pre vaše vozidlo, môžete sa obrátiť na niektorú z poisťovní, ktorá vám na základe evidenčného čísla poskytne kontaktné údaje na príslušnú poisťovňu. Následne môžete túto poisťovňu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a požiadať o informácie o platnosti PZP.
 3. Na úradoch: V prípade potreby môžete overiť platnosť PZP aj osobne na príslušných úradoch, napríklad na Okresnom úrade alebo na oddelení dopravy. Tento spôsob overenia môže byť časovo náročnejší, ale je to spoľahlivá alternatíva v prípade, že nemáte prístup k internetu alebo nemôžete získať informácie prostredníctvom iných metód.

Prečo je dôležité overiť PZP?

Overenie PZP je dôležité z niekoľkých dôvodov:

 1. Zákonnosť: Jazda s neplatným PZP je v mnohých krajinách trestný čin a môže viesť k pokutám, zadržaniu vozidla alebo dokonca trestnému stíhaniu.
 2. Finančná zodpovednosť: V prípade dopravnej nehody môže byť vodič s neplatným PZP nútený pokryť náklady na opravu alebo náhradu poškodeného vozidla, ako aj prípadné zdravotné výdavky a ďalšie náklady súvisiace s nehodou. Overenie PZP vám pomôže vyhnúť sa finančným ťažkostiam v prípade nehody.
 1. Ochrana pred podvodmi: Pri kúpe ojazdeného vozidla je dôležité overiť platnosť PZP, aby ste sa uistili, že predávajúci vám nepredáva vozidlo s neplatným alebo neexistujúcim poistením. Overenie vám poskytne pokoj a istotu, že ste pri kúpe vozidla neurobili chybu.
 2. Platnosť iných dokumentov: Overenie PZP môže tiež ukázať, či sú v poriadku ďalšie dokumenty týkajúce sa vozidla, ako napríklad technický preukaz alebo emisná kontrola. Ak sa zistí, že PZP je neplatné, môže to byť signálom, že vozidlo má aj iné problémy s dokumentáciou, ktoré by mali byť vyriešené pred jeho používaním na verejných komunikáciách.

Ako si zaistiť platné PZP?

Ak ste zistili, že vaše vozidlo nemá platné PZP, mali by ste konať čo najskôr. Kontaktujte svoju poisťovňu alebo navštívte jej webovú stránku a vyplňte potrebné informácie na získanie ponuky na PZP. Porovnajte ceny a podmienky rôznych poisťovní, aby ste našli najvhodnejší balík pre svoje potreby. Po výbere poisťovne a balíka zmluvy o PZP, podepíšte zmluvu a zaplaťte poistné. Po vybavení všetkých formalít bude vaše vozidlo opäť legálne použiteľné na cestách.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vlastníka vozidla. Pomáha udržiavať bezpečnosť na cestách, chrániť sa pred finančnými rizikami a zabezpečiť, že vaše vozidlo spĺňa všetky zákonné požiadavky. Nezabudnite pravidelne overovať platnosť svojho PZP, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a pokutám.

URL: https://www.skp.sk/#xl_xr_page_kontact

Splnomocnenie na prepis auta: Ako uľahčiť proces prevodu vlastníctva vozidla

Pri predaji alebo kúpe automobilu je jedným z nevyhnutných krokov prepis vlastníctva vozidla na nového majiteľa. V niektorých prípadoch môže byť zložité zúčastniť sa tohto procesu osobne. Na riešenie tejto situácie môžete využiť splnomocnenie na prepis auta, ktoré umožňuje zastúpenie pri prevode vlastníctva.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je právny dokument, ktorým splnomocniteľ udeľuje splnomocnencom právo zastúpenia vo veciach súvisiacich s prevodom vlastníctva vozidla. Toto zahŕňa podpísanie potrebných dokumentov a úkonov na úradoch v mene splnomocniteľa.

Kedy je splnomocnenie potrebné?

Splnomocnenie na prepis auta môže byť potrebné v nasledujúcich situáciách:

 1. Predávajúci alebo kupujúci nemôže byť osobne prítomný na príslušnom úrade (napr. Okresný úrad, oddelenie dopravy) kvôli chorobe, pracovným záväzkoch alebo iným dôvodom.
 2. Predávajúci alebo kupujúci nie je schopný získať potrebné dokumenty alebo ich doručiť na úrad.
 3. Predávajúci alebo kupujúci nemá dostatočné znalosti alebo skúsenosti s procesom prevodu vlastníctva vozidla.

Ako vypracovať splnomocnenie na prepis auta?

Pri vypracovaní splnomocnenia na prepis auta je dôležité dodržiavať tieto kroky:

 1. Identifikácia strán: Uveďte údaje o splnomocniteľovi (predávajúcom alebo kupujúcom) a splnomocnencovi (osobe, ktorá bude zastupovať). Medzi tieto údaje patria meno, adresa, dátum narodenia a rodné číslo.
 2. Popis vozidla: Presne uveďte údaje o vozidle, ktorého sa týka prepis vlastníctva. Tieto informácie zahŕňajú značku, model, rok výroby, VIN číslo a evidenčné číslo.
 3. Rozsah splnomocnenia: Jasne definujte, aké právomoci a povinnosti má splnomocnenec v súvislosti s prevodom vlastníctva vozidla. Môže to zahŕňať podpis zmluvy o kúpe, zaplatenie poplatkov, predloženie potrebných dokumentov a ďalšie úkony spojené s prepisom.
 4. Dátum a platnosť: Určte dátum, od ktorého je splnomocnenie platné, a jeho platnosť. Platnosť môže byť obmedzená na konkrétny časový úsek alebo trvať až do odvolania splnomocniteľom.
 5. Podpisy a overenie: Splnomocnenie by malo byť podpísané oboma stranami – splnomocniteľom a splnomocnencom. V niektorých prípadoch môže byť potrebné splnomocnenie overiť u notára alebo iného oprávneného úradníka.
 6. Prílohy: K splnomocneniu môžete pripojiť aj ďalšie dokumenty, ako napríklad kópiu technického preukazu vozidla alebo zmluvy o kúpe.

Čo je potrebné urobiť po vypracovaní splnomocnenia?

Po vypracovaní splnomocnenia by ste mali postupovať nasledovne:

 1. Zabezpečte, aby splnomocnenec mal všetky potrebné dokumenty vrátane splnomocnenia, technického preukazu vozidla, zmluvy o kúpe a ďalších prípadných dokladov.
 2. Splnomocnenec by mal navštíviť príslušný úrad (napr. Okresný úrad, oddelenie dopravy) a začať proces prevodu vlastníctva vozidla.
 3. Po úspešnom dokončení procesu by mal splnomocnenec informovať splnomocniteľa o výsledku a odovzdať mu všetky potrebné dokumenty.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočný nástroj, ktorý uľahčuje proces prevodu vlastníctva vozidla v prípade, že predávajúci alebo kupujúci nemôže osobne vybaviť potrebné úkony. Pri jeho vypracovaní je dôležité dbať na presnosť údajov, jasne definovať rozsah splnomocnenia a dodržiavať príslušné právne požiadavky.

PZP na prívesný vozík: Ako zaistiť potrebnú ochranu

Povinné zmluvné poistenie (PZP porovnanie) je zákonom požadované poistenie pre všetky motorové vozidlá, vrátane prívesných vozíkov. Hoci sa prívesný vozík nepohybuje samostatne, jeho používanie vo väčšine krajín vyžaduje, aby bol poistený. Tento článok sa bude venovať PZP pre prívesné vozíky, aké sú dostupné možnosti a ako nájsť najlepšiu ponuku.

Prečo je potrebné mať PZP na prívesný vozík?

PZP je nevyhnutné, pretože chráni majiteľa prívesného vozíka pred finančnými následkami škôd spôsobených tretím stranám v dôsledku prevádzky vozidla. To zahŕňa škody na majetku, zranenia alebo smrť osôb zapojených do dopravnej nehody. Ak by ste nemali PZP na váš prívesný vozík, mohli by ste čeliť vysokým pokutám a finančným nárokom zo strany poškodených osôb.

Ako získať PZP na prívesný vozík?

V niektorých prípadoch môže byť PZP pre prívesný vozík zahrnuté v poistení ťažného vozidla. To znamená, že vám nemusí byť potrebné uzatvárať samostatnú poistnú zmluvu pre váš prívesný vozík. Predtým, ako sa však rozhodnete, overte si u svojej poisťovne, či je váš prívesný vozík chránený v rámci existujúcej PZP poistky.

Ak vaša existujúca PZP poistka nezahŕňa prívesný vozík, budete musieť uzatvoriť samostatnú PZP poistku pre váš príves. Na trhu je mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre prívesné vozíky, a preto je dôležité porovnať ich ponuky, aby ste našli tú najvýhodnejšiu.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP na prívesný vozík?

Pri hľadaní najlepšej ponuky PZP pre váš prívesný vozík by ste mali zohľadniť nasledujúce faktory:

 • Cena: Porovnajte ceny rôznych poisťovní, aby ste našli najnižšiu možnú prémiu. Nezabudnite, že najlacnejšia ponuka nemusí vždy znamenať najlepšiu ochranu, preto zvážte aj ostatné faktory.
 • Rozsah krytia: Uistite sa, že poistka zahŕňa všetky potrebné aspekty, ako sú poškodenie majetku, zranenia a právne náklady.
 • Spôsobilosť pre zľavy: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy pre isté kategórie zákazníkov, ako sú mladí vodiči, vodiči s bezúhonnosťou alebo tí, ktorí majú inštalované bezpečnostné zariadenia na svojom prívesnom vozíku. Zistite, či na nejaké zľavy máte nárok.
 • Kvalita služieb: Skontrolujte hodnotenia a recenzie poisťovní, aby ste zistili, ako sa zákazníci cítia ohľadom ich služieb, najmä pokiaľ ide o riešenie poistných udalostí a zákaznícku podporu.
 • Možnosti platieb: Zvážte, či poisťovňa ponúka flexibilné možnosti platieb, ako sú mesačné, štvrťročné alebo ročné splátky.

Na porovnanie ponúk od rôznych poisťovní môžete využiť online porovnávače PZP. Tieto nástroje vám umožnia zadať informácie o vašom prívesnom vozíku a získať tak viaceré ponuky od rôznych poisťovní. Porovnaním týchto ponúk môžete nájsť najlepšie PZP pre váš prívesný vozík.

Zabezpečenie PZP pre váš prívesný vozík je dôležitým krokom na ochranu pred finančnými rizikami v prípade dopravnej nehody. Uistite sa, že starostlivo zvážite všetky dostupné možnosti a vyberiete tú správnu PZP poistku pre váš príves. Porovnanie ponúk rôznych poisťovní, zohľadnenie krytia, zľavy a kvality služieb vám môže pomôcť nájsť najlepšiu ponuku na trhu.

PZP na motocykel: dôležité informácie a rady

Pri vlastníctve a prevádzke motocykla je dôležité mať na pamäti povinné zmluvné poistenie (PZP porovnanie), ktoré chráni majiteľa a ostatných účastníkov premávky pred finančnými následkami škôd spôsobených nehodou. Napríklad táto zo správ RTVS. V tomto článku sa pozrieme na základné informácie týkajúce sa PZP pre motocykle, skútre a motorky a poskytneme vám rady, ako si vybrať to správne poistenie.

Prečo je PZP dôležité pre majiteľov motocyklov?

PZP je povinné pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane motocyklov, motoriek a skútrov. Jeho hlavným účelom je chrániť tretie osoby, teda ostatných účastníkov premávky, pred škodami spôsobenými poistníkom v prípade dopravnej nehody. PZP pokrýva náklady na opravu alebo náhradu poškodených vozidiel, ako aj náklady na liečbu zranení alebo iné náhrady týkajúce sa zdravotných problémov.

Ako si vybrať PZP pre váš motocykel?

 1. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní: Ceny PZP sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami. Preto je dôležité porovnať ponuky, aby ste našli tú najvýhodnejšiu pre vás. Môžete využiť online porovnávače alebo sa obrátiť na poistného poradcu.
 2. Zohľadnite typ motocykla a jeho výkon: Ceny PZP môžu závisieť od typu motocykla, jeho výkonu a veľkosti motora. Všeobecne platí, že čím väčší výkon a objem motora, tým vyššia bude cena PZP.
 3. Vek a skúsenosti jazdca: Poisťovne často zohľadňujú vek a skúsenosti jazdca pri stanovovaní ceny PZP. Mladší a menej skúsení jazdci môžu mať vyššie poistné prémie.
 4. Bonus-malus systém: Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť bonus-malus systém, ktorý odmeňuje bezškodových jazdcov nižšími poistnými prémiami a trestá tých s častejšími škodami vyššími prémiami. Informujte sa o podmienkach bonus-malus systému u konkrétnej poisťovne a zistite, aké sú vaše možnosti získania zliav.
 5. Bezpečnostné zariadenia a opatrenia: Niektoré poisťovne môžu poskytnúť zľavy na PZP pre motocykle, ktoré sú vybavené bezpečnostnými zariadeniami, ako sú napríklad imobilizéry, alarmy či sledovacie zariadenia. Zabezpečenie vášho motocykla proti krádeži môže teda nielen chrániť vašu investíciu, ale aj znížiť náklady na PZP.
 6. Udržiavanie dobrého stavu motocykla: Udržiavanie vášho motocykla, skútra alebo motorky v dobrom stave môže zlepšiť jeho bezpečnosť a znížiť riziko nehôd. Tým sa znižuje aj pravdepodobnosť, že budete musieť čeliť zvýšeným poistným prémiam.

Dobrovoľné doplnkové poistenie pre motocykle

Okrem povinného PZP môžu majitelia motocyklov zvážiť aj dobrovoľné doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie, ktoré chráni majiteľa motocykla pred finančnými následkami škôd na vlastnom vozidle spôsobených nehodou, krádežou, požiarom alebo vandalizmom. Taktiež môžete zvážiť poistenie spolujazdca, ktoré poskytuje ochranu osobám, ktoré s vami cestujú na motocykli.

PZP je nevyhnutným predpokladom pre vlastníkov a jazdcov motocyklov, skútrov a motoriek. Pri výbere správneho PZP je potrebné zohľadniť rôzne faktory, ako sú cena, typ motocykla, vek a skúsenosti jazdca, bonus-malus systém, bezpečnostné zariadenia a udržiavanie motocykla. Porovnaním ponúk rôznych poisťovní a zvážením všetkých dôležitých aspektov môžete nájsť najlepšie PZP pre váš motocykel a zaistiť tak ochranu seba aj ostatných účastníkov premávky.

Havarijné poistenie: ochrana pre váš vozový park

Pri vlastníctve a prevádzke vozidla je nevyhnutné zabezpečiť si vhodnú ochranu pred možnými nehodami, poruchami alebo poškodením vozidla. Jednou z takýchto foriem ochrany je havarijné poistenie, ktoré poskytuje finančnú náhradu za škody spôsobené rôznymi príčinami. V tomto článku sa bližšie pozrieme na charakteristiku havarijného poistenia a na to, čo je dôležité zvážiť pri jeho výbere.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pre vaše vozidlo v prípade škôd spôsobených nehodou, vandalizmom, požiarom, krádežou alebo inými rizikami. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie chráni samotné vozidlo a jeho majiteľa pred finančnými následkami škôd na vozidle.

Dôležité aspekty havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť niekoľko aspektov:

 1. Rozsah krytia: Havarijné poistenie môže byť rôzne rozsiahle, od základného krytia (napríklad len proti krádeži) po komplexný balík, ktorý zahŕňa aj poškodenie spôsobené poveternostnými podmienkami, dopravnými nehodami alebo vandalizmom. Zvážte svoje potreby a okolnosti pri výbere rozsahu krytia.
 2. Poistná suma: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité určiť vhodnú poistnú sumu, ktorá by mala zodpovedať aktuálnej hodnote vozidla. Poistná suma je maximálna čiastka, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti.
 3. Poistné podmienky: Pred uzavretím zmluvy o havarijnom poistení je dôležité si preštudovať poistné podmienky a zistiť, aké udalosti sú pokryté poistením, aké sú výluky a obmedzenia, ako aj postup pri uplatnení nároku na náhradu škody.
 1. Franchíza: Franchíza je pevná suma, ktorú musí poistník zaplatiť v prípade škody, predtým ako poisťovňa začne kryť zvyšok nákladov. Výška franchízy sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej ponuky poisťovne. Vyššia franchíza môže znamenať nižšiu cenu havarijného poistenia, ale zároveň znamená vyššie náklady pre poistníka v prípade škody.
 2. Bonus-malus systém: Mnohé poisťovne používajú bonus-malus systém, ktorý odmeňuje poistníkov za bezškodové jazdenie a zvyšuje cenu poistenia v prípade častejších škôd. Zistite, ako funguje tento systém u konkrétnej poisťovne a aké sú vaše možnosti získania bonusov.
 3. Služby a podpora: Kvalita služieb a podpora poskytovaná poisťovňou sú dôležité pri výbere havarijného poistenia. Zistite, aké sú možnosti riešenia poistných udalostí, ako rýchlo poisťovňa reaguje na požiadavky a aký je spôsob komunikácie s klientmi.

Ako nájsť najlepšie havarijné poistenie?

Pri hľadaní najlepšieho havarijného poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a zohľadniť všetky vyššie uvedené aspekty. Môžete sa obrátiť na poistné poradcu, ktorý vám pomôže zorientovať sa v ponukách, alebo využiť online nástroje a porovnávače poistných produktov, ktoré vám umožnia rýchlo a jednoducho porovnať rôzne havarijné poistenia a nájsť tak to najvhodnejšie pre vaše potreby.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vozidla a jeho majiteľa pred finančnými následkami škôd. Pri výbere havarijného poistenia je potrebné zohľadniť rozsah krytia, poistnú sumu, poistné podmienky, franchízu, bonus-malus systém a kvalitu služieb poskytovaných poisťovňou. Porovnaním ponúk rôznych poisťovní a zvážením všetkých dôležitých aspektov môžete nájsť najlepšie havarijné poistenie

Najlacnejšie porovnanie PZP online

Žlté ferrari jazdí bezpečne poistené po okruhuHlavnou témou dnešného článku bude produkt, ktorým sa doslova hmýria cesty celého sveta. Povinné zmluvné poistenie, mnohí ho poznáte aj pod skratkou PZP, je zákonom nariadený produkt. Uzatvoriť ho musí  každý majiteľ riadne alebo sporadicky využívaného vozidla bez ohľadu na jeho charakter. To znamená, že sa týka ako auta, tak aj motocykla, pracovného stroja, vysokozdvižného vozíka, prívesného vozíka atď. V skratke všetkého motorového a nemotorového, čo na svoju prevádzku nepotrebuje ani tak EČV ako platný technický preukaz. Presnejší zoznam si môžete naštudovať v zákone o povinnom zmluvnom poistení, prípadne nám nechajte pod článkom otázku. My sa vám posnažíme odpovedať čo najskôr.

Na základe čoho si vodiči vyberajú to správne PZP pre nich? Podľa najnižšej ceny? Prieskumovo najlepšie? So širším poistným krytím? Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí, a preto si predstavíme, čo vám súčasný trh ponúka. Podľa toho sa možno rozhodnete, čo by ste chceli a skutočne potrebovali. Najlacnejšie porovnanie PZP online nájdete jedine, ak kliknete na označené slovné spojenie, pretože tam je úplne bezplatné. Skutočne nezaplatíte ani jeden cent a ponuky si môžete  porovnávať od nevidím do nevidím. Poďme si však predstaviť základnú charakteristiku tohto nariadenia.

Vysvetlenie pojmu

Vec sa má tak, že mnohí vedia, že PZP na svoje vozidlo, či už je to auto, motocykel atď., potrebujú. Ak by ste sa ich ale opýtali, že prečo, tak odpoveď by nevedeli. Podpisom obyčajnej zmluvy a zaplatením poistného za vás preberá poisťovňa zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Čo z toho plynie pre vás ako spotrebiteľa? Že ak spôsobíte nejakému vozidlu škodovú udalosť, menšiu či väčšiu, nemusíte z miesta jej spôsobenia okamžite odísť. Situáciu značne vyrieši to, ak obidvaja (viacerí) zúčastnení majú platné PZP. V tom prípade sa o odškodnenie nestaráte vy z vlastného vrecka, ale poisťovňa. Samozrejme za predpokladu, že ste jej danú škodovú udalosť nahlásili. To isté by to bolo aj v opačnej situácii. Ak by ste boli poškodený vy, ten, kto vás poškodil danú vec rieši s jeho poisťovňou, ktorá vás náležite odškodní.

Viete ako pri takej škodovej udalosti postupovať? Nadávkami, urážaním a vyhrážaním nič nevyriešite. Všetko je potrebné riešiť s chladnou hlavou. Vodiči oboch alebo viacerých prostriedkov vystúpia, vzájomne sa identifikujú. Vypíšu aj dokument o vzniku škodovej udalosti, ktorý by mal dostať každý k uzatvorenej PZP. Ten odošle vinník do svojej poisťovne a vec ďalej riešia už len oni. Pravdepodobne budú potrebné obhliadky znalca, takže ak ste poškodený, nesnažte sa svojpomocne veci opravovať, pokiaľ chcete byť riadne odškodnený.

Najlacnejšie vďaka porovnaniu

Porovnávajte jednotlivé ponuky medzi sebouJedným z najdôležitejších faktorov pri výbere hocakého produktu je práve jeho cena. Špeciálne sa to týka tých, ktorí pracujú za priemernú resp. minimálnu mzdu, no vlastný dopravný prostriedok potrebujú. Vyššie zarábajúcej vrstve asi o cenu až tak nepôjde. Nič to. To najlacnejšie PZP na trhu sa vám podarí odhaliť za pomoci online porovnania. To urobí výpočet vašich možných ponúk. Ušetríte tým nielen hodiny času, ale aj stovky eur. Čo preto urobiť?

Na to, aby vám porovnanie PZP bolo sprístupnené a vy ste zistili, ktoré je to najlacnejšie, musíte vypísať online formulár. Napíšete doňho len niektoré informácie o vozidle a o vás. Na pomoc si môžete zobrať technický preukaz, pokiaľ všetky parametre neovládate spamäti. O vás sa bude požadovať len minimum údajov. Napr. kedy ste získali vodičské oprávnenie, v akom okrese bývate, či ste už niekedy spôsobili škodovú udalosť atď. Nepôjde o nič osobné. Po vypísaní všetkého potrebného formulár odošlete. Následne máte k dispozícii konkrétny výpočet PZP a zároveň porovnanie ponúk online. Nezaberie vám to ani 10 minút. Následne si ponuky môžete študovať koľko chcete, až kým si nejakú nevyberiete. Avšak nie je to podmienka. Kalkulačka je úplne nezáväzná.

Ak o nejakú ponuku z online porovnania máte záujem, už vás delia len dva kroky. Kliknúť na ňu a dopísať niekoľko údajov, ako vaša mailová a domáca adresa. Následne vám bude odoslaný mail s návrhom a podmienkami zmluvy, údajmi na zaplatenie a dočasnou bielou kartou. Pozor, napriek tomu, že platí len niekoľko dní, nezabudnite si ju vytlačiť a nosiť vo vozidle, na ktoré sa vzťahuje. Poistné zaplaťte čím skôr, aby vám poštou mohli byť doručené originály bielej a zelenej karty. Tie už budú platné na takú dobu, na akú ste si PZP na auto, motocykel či iné vozidlo, uzatvorili.

Najlacnejšie neznamená najlepšie

Mnohokrát si mýlime pojmy s dojmami. To najlepšie PZP hneď nemusí byť to najlacnejšie, hoci vo vašej súčasnej finančnej situácii by to tak mohlo byť. Pokiaľ si ale chcete uzatvoriť tento produkt na základe cien a hodnotenia jednotlivých poisťovacích spoločností, neznamená to, že zaplatíte málo. Najlepšie hodnotenou spoločnosťou je Allianz, ktorá získala hneď viacero ocenení. No ceny za ich produkty ani zďaleka nie sú najnižšie. Na trhu je mnoho poisťovní, ktoré by mohli spĺňať presne to, čo očakávate. Zmieňme napr. Groupama, Axa, Genertel atď.

Pokiaľ vám ide o to, aby vaše PZP obsahovalo čo najširšie krytie (mimo havarijného poistenia), odporúčali by sme vám spoločnosti ako Komunálna poisťovňa, KooperativaGenerali. Tie vám v rámci základnej ceny tohto zabezpečenia vozidla umožňujú vybrať si nejaké havarijné riziko, prípadne ich pokrývajú hneď viac.

Ách tie pokuty…

Ako prvé by sme chceli zdôrazniť, aby ste si vždy kontrolovali platnosť PZP, ktorú nájdete aj na bielej karte. Totiž pokutovaný nemusíte byť len vtedy, keď je nemáte vytvorenú, ale aj vtedy, ak sa preukážete neplatným dokumentom. Práve na tieto doklady si posvietia bežné cestné policajné kontroly. A vôbec vás to nemusí vyjsť lacno. Zaplatiť môžete aj niekoľko stoviek eur. Tým sa to však nekončí. Inú pokutu, tento krát už niekoľkokrát vyššie, približne 3 300 eur, budete musieť zaplatiť iným štátnym orgánom, ak sa tento fakt dostane aj k nim. Pokutovaný za jazdu s neplatnou bielou kartou môžete byť aj 3 roky po tom, čo sa tento fakt udial.

V prípade spôsobenia dopravnej nehody bez PZP si k vyššie uvedeným pokutám prirátajte aj iné veci. Určite budete platiť škody spôsobené iným vozidlám a ľuďom, ako aj sebe. Vtedy vás to môže vyjsť už aj na milióny eur.

Uzatvorenie PZP na vaše vozidlo rozhodne nepodceňujte, ale ak sa potrebujete ešte nakopnúť, skúste to týmto článkom.

Hypotekárny úver rýchlo a online

Rozmýšľate nad vlastným bývaním?Chcete sa postaviť na vlastné? Možno by najskôr bolo potrebné postaviť niečo, v čom by ste mohli začať. Ak však na to nemáte dostatok financií, ponúkané riešenie je veľmi jednoduché, ale o to viac záväzné, a tým je hypotekárny úver. Možno sa tento finančný produkt zo začiatku vníma ako postrach, ale keď si predstavíte, že výsledky z neho budú len vaše, podľa vašich predstáv a budú hmotného rázu, tak by ste obavy mali hodiť za hlavu. Samozrejme, všetko má klady a zápory a našu predchádzajúcu vetu netreba brať až tak vážne, keďže by ste mali sami posúdiť, či na niečo máte alebo nie. Aby ste vedeli, aké možnosti sú vám v tomto kontexte k dispozícii, posvieťme si na hypotekárny úver hlbšie a hneď sa aj dozviete to, kto vám ponúkne tú najlepšiu ponuku.

Na aký účel?

Hypotekárny úver je charakteristický hlavne tým, že požiadať o neho môžete len vtedy, ak chcete peniaze z neho minúť na kúpu, výstavbu alebo opravu nehnuteľnosti. To znamená, že iný účel nepripadá do úvahy a všetko je potrebné dokladovať. To sa týka aj špeciálneho produktu pre mladých a refinancovania. Stojí za zmienku, že mladí žiadatelia majú nárok na štátny príspevok, ktorý im pri splácaní tohto finančného produktu pomáha.

Možno ste sa stretli so špeciálnym typom tohto finančného produktu, americkou hypotékou, ktorá vám poskytne peniaze na čokoľvek, ale tým pádom sa stráca hlavný význam tohto slova. Preto ju väčšinou ponúkajú len nebankové spoločnosti.

Máte spravené porovnanie?Porovnanie hypoték online

Ak hľadáte nejakú špeciálnu ponuku, ktorá by vás ohúrila natoľko, že by ste nad ňou nemuseli vôbec váhať, tak by ste si mali rozhodne vyskúšať porovnanie online , ktoré vám presne zobrazí to, ktorá hypotéka je tá najvýhodnejšia a najlepšia. V podkapitole vyššie sme vám vyznačili dvojslovné spojenie, na ktoré ak kliknete, budete presmerovaný práve na tento špeciálny nástroj porovnania. Ide konkrétne o stránku, ktorá vám poskytne aj mnoho iných finančných produktov.

Porovnanie hypoték online vám však môže ušetriť kopec času, čo je asi aj slabé slovo na to, ak si predstavíte koľko spoločností by ste museli pochodiť, aby ste pozisťovali všetky možné, a zároveň pre vás dostupné, ponuky. Všetko uskutočnite veľmi rýchlo a pohodlne. Výsledky nebudete získavať hodiny, ako by to bolo v prípade osobných stretnutí. Do maximálne minúty nastavíte vaše kritéria (žiadaná suma, doba fixácie, doba splácania a výška založenej nehnuteľnosti) a do niekoľkých sekúnd si môžete z pohodlia vašej obývačky študovať možnosti jednotlivých spoločností. Sami uvidíte, že hoci sú úrokovo jednotlivé ponuky veľmi podobné, neznamená to, že v konečnom dôsledku preplatíte rovnakú alebo podobnú sumu. Rozdiely môžu byť až v desať tisícoch eur, čo rozhodne nie je zanedbateľná čiastka.

Ak vám porovnanie online zobrazilo tú najlepšiu a najvýhodnejšiu hypotéku pre vás, môžete o ňu aj hneď požiadať a potom už len čakáte, kým vám spoločnosť nepotvrdí prijatie žiadosti, čo býva do niekoľkých sekúnd prípadne minút od jej odoslania.

Podmienky

Aby ste hypotekárny úver získali, musíte spĺňať isté kritériá. Hlavným je mať samozrejme nad 18 rokov a byť psychicky spôsobilý. Je potrebné byť zamestnaný, keďže pri takýchto sumách vám bez istoty vrátenia peniaze nikto nepožičia. Keďže investujete do nehnuteľnosti, je nutné nejakú nehnuteľnosť založiť. Väčšinou sa ručí tou, na ktorú sa požičiava. A žiadaná suma nesmie presiahnuť 70% hodnoty danej nehnuteľnosti. Peniaze z poskytnutých finančných prostriedkov môžete využiť len na hrubú stavbu, nie na vnútorné zariadenie nehnuteľnosti. Dôležité je aj to, aby ste sa nenachádzali v registri dlžníkov. Toto sú všeobecné podmienky na získanie hypotéky. Každá spoločnosť si však vyhradzuje právo nejaké podmienky pridať prípadne odobrať.

Bez dokladovania príjmu?

Možno ste počuli o tom, že niekedy sa dala hypotéka získať aj bez dokladovania príjmu. To však v dnešných časoch nepripadá do úvahy, keďže zákon nariaďuje povinnosť dokladovať príjem pri žiadaní týchto finančných produktov. Je však možné, že niektoré nebankové spoločnosti stále poskytujú bez tohto kritéria, no v takom prípade treba počítať s tým, že škripec bude utiahnutý niekde inde (napr. pri výške úroku).

Nezabúdajte na veci ako fixácia a úrokSuma, fixácia, splatnosť a úrok

Hypotekárny úver vám umožňuje požiadať od 10 000 eur až do 200 000 eur! Nezabúdajte, že ak žiadate o takúto sumu, mala by predstavovať maximálne 70%  hodnoty zo založenej nehnuteľnosti.

Počuli ste už o termíne „doba fixácie“ alebo „fixácia“? Ide o dobu, počas ktorej chcete, aby bol počiatočný úrok stabilný, teda bez zmeny. Väčšinou sa určuje na roky, maximálne však 5, ale samozrejmé je, že túto položku si ani zvoliť nemusíte. Je možné, že úrok nasledujúci rok klesne, čo by bolo pre vás výhodné, no môže aj rapídne stúpnuť, čo by takým príjemným už nebolo. Preto je asi lepšie fixáciu určiť, lebo keďže sme na historicky najnižších úrokoch, skôr sa prikláňame k tomu, že skôr narastie ako klesne. Všetko je však na vašom zvážení.

Splatnosť sa pohybuje od 4 do maximálne 30 rokov, pričom na výber majú väčšinou mladší žiadatelia. Skúsenejší žiadatelia nebudú mať k dispozícii takéto rozpätie, pokiaľ teda nemajú záujem zadlžiť ich potomstvo.

Úroková sadzba hypotekárneho úveru je v súčasnosti na veľmi nízkej hodnote, ba až rekordne nízkej. Úroky jednotlivých spoločností začínajú od približne 1,30% a dosahujú maximálne 4%. Nie je však vylúčené, že sa to v najbližšej dobe zmení, preto treba využívať takéto výhodné možnosti, dokým sú k dispozícii.

Hypotekárny úver je skutočne využívaným produktom a o jeho prípadných úskaliach si môžete prečítať aj tu – link.

Životné poistenie zmierni smútok blízkych

Vaši blízki si zaslúžia pocit bezpečiaV súčasnej dobe sa môžete stretnúť s mnohými typmi poistenia. Niektoré sú nariadené zákonom, a tie musíme rešpektovať. Pre iné sa môžeme rozhodnúť slobodne. V koľkých oblastiach ste sa už stihli poistiť? Cestovne, dopravne či v oblasti bývania? Neuvažovali ste aj nad poistením vášho života? Mladí ľudia nad takouto možnosťou uvažujú len zriedkakedy. Veď každý a hlavne mladí, dúfajú a predpokladajú, že budú žiť ešte veľmi dlho. Myslia si, že životné poistenie sa týka hlavne tých starších, ktorí majú vekovo na „druhý svet“ bližšie. To je ale nie veľmi presné. Koľko mladých prišlo o život, či už tragicky alebo kvôli nečakanej chorobe? A koľko starších prežilo mladších?

Ako ste si už mohli z predslovu zhrnúť, životné poistenie je poistenie úmrtia. To znamená, že všetko, čo ste si do svojej smrti našetrili, bude posunuté vašim blízkym. Možno sa vám to bude javiť morbídne, ale hodinu smrti nepozná nikto a ak sa to už stane, výdavky na pohreb sa môžu vyšplhať až do niekoľkých tisícov eur. Vaša rodina sa bude trápiť nielen Vašou stratou, ale aj veľkou finančnou stratou, ba možno budú nútení si požiadať o pôžičku, čo by Vás veľmi nepotešilo. Ak ste sám, bez rodiny alebo na účte máte dostatok financií pre každý prípad, životná poistka vás nemusí až tak zaujímať. Ale ak to nie sú vaše prípady, je lepšie, ako pre vás, tak aj pre vašich blízkych, aby ste nad touto možnosťou seriózne pouvažovali.

Životné poistenie skúma aj stránka, na ktorej si ho môžete aj priamo uzatvoriť. Keďže je na trhu pomerne veľa poskytovateľov tohto produktu, bude najlepšie, aby ste si vykonali porovnanie životného poistenia. Možno si budete myslieť, že ceny budú približne rovnaké. Opak je však pravdou. Niektoré môžu byť približne rovnaké, ale niektoré sa môžu odlišovať až v stovkách eur. Dobrou správou je, že pre uskutočnenie porovnania už nemusíte strácať čas tým, že osobne navštívite všetky pobočky. Všetko môžete urobiť online aj na vyššie zmienenej stránke, a to vďaka nástroju „kalkulačka životného poistenia“, ktorá vám vypočíta presné ponuky jednotlivých poisťovacích spoločností.

Možno je pre niektorých lepší osobný kontakt. V tomto prípade vám však neodporúčame kontaktovať zamestnancov resp. agentov konkrétnych spoločností, ale obráťte sa na pomoc nezávislého poradcu, ktorý je v tejto problematike zbehlý a presne vám povie, ktoré zmluvy by boli problematické a ktoré, naopak, veľmi výhodné. Bezplatnú odbornú pomoc nezávislého poradcu môžete získať veľmi rýchlo aj na vyššie označenej stránke, na ktorú budete presmerovaný jediným klikom.

Životná poistka s rozšírenými možnosťami

Ak vás samotné životné poistenie neláka, jednotliví poskytovatelia vám ponúkajú si balíček rozšíriť o sporenie, prípadne si pripoistiť iné životné udalosti, než je úmrtie. Vo všeobecnosti sa vám núka, základné, rizikové životné poistenie (RŽP), ktoré môže byť sporením rozšírené na kapitálové (KŽP) alebo investičné (IŽP). Rozdiel medzi KŽP a IŽP spočíva v tom, že pri IŽP môžete vaše financie investovať ľubovoľne. Predstavuje to však isté riziko toho, že svoje peniaze už nikdy neuvidíte, ak ich investujete nevhodne.

Prečítajte si všetky faktyMenej známe fakty…

Z vlastných skúseností môžete povedať, že rozšírené balíčky životného poistenia  sa veľmi neoplatia, hoci vám KŽP garantuje istý výnos. Niektorí ľudia žijú v omyle, ak si myslia, že to, čo vložia do sporenia im ostane, prípadne sa znásobí. Nepočítajú však s tým, že nielen bankové, ale aj poisťovacie spoločnosti si určujú úroky (tzv. technickú úrokovú mieru), ktorá môže viesť k tomu, že k reálnemu výnosu sa dostanete až po niekoľkých rokoch, v lepšom prípade mesiacoch sporenia. Z toho vyplýva, že dovtedy ste stále na nule, ak nie mínuse, a ten, kto zarába, nie ste vy, ale vaša poisťovňa. Tieto fakty vám nepovie skoro žiaden poisťovák. Ako sa hovorí, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú a v tomto prípade to platí na 100%. Poisťovací agenti vám povedia len pozitíva typu: „veď o pár rokov sa vaša investícia zdesaťnásobí“… to by bola pravda, keby nepočítali s bežnými finančnými javmi, ako sú inflácia, úroky atď. Úplne presne povedané, to, čo sa pre vás javí ako najvýnosnejšia a najvýhodnejšia možnosť, je takou jedine pre daného poisťovacieho agenta a pre samotnú poisťovňu. Ak teda budete chcieť sporenie zrušiť v nesprávnej chvíli, zistíte, že ste si nenašetrili nič, aj napriek tomu, že ste peniaze posielali pravidelne. Aby sme to zhrnuli, všetky typy poistky môžete vypovedať bez problémov, no pri KŽP a IŽP nemáte vždy isté vrátenie toľkých financií, aké ste do nich vložili.

Osobne si myslíme, že životné poistenie je skutočne veľmi užitočným produktom, ktorá aspoň na nejakú dobu zabezpečí vašu rodinu po vašom odchode. Pre všetky vyššie zmienené skutočnosti  si však dovoľujeme tvrdiť, že to, čo sa skutočne oplatí je RŽP. Ak si chcete sporiť, využite na to špeciálne bankové produkty, ktoré vám poskytnú určite prijateľnejšie a výhodnejšie  podmienky.

Pripoistením sa môžete chrániť aj pred úrazom a chorobouPripoistenia

Niekoľko odsekov vyššie sme sa zmienili aj o možnosti pripoistenia úmrtia o iné životné udalosti. Poisťovacie spoločnosti si uvedomujú to, že finančné problémy (okrem iných) môžu v rodine nastať nielen kvôli úmrtiu, ale aj kvôli iným situáciám. Môže sa vám stať napríklad úraz, ktorý vás, ako živiteľa rodiny dostane na PN, ktorú si nemôžete dovoliť. Práve úrazové životné poistenie vám v dôsledku úrazu vyplatí čiastku, akú vám tento produkt garantuje. Ďalšou udalosťou, ktorá môže ovplyvniť chod vašej rodiny, je strata zamestnania. V prípade straty zamestnania vám toto pripoistenie vyplatí istú čiastku. K vašej životnej poistke si môžete pripoistiť aj iných členov rodiny, ako sú napríklad deti. Odporúča sa to nerobiť opačne. Nepoisťujte deti bez toho, aby ste neboli poistený vy resp. nech sú zahrnuté vo vašej zmluve. Pripoistiť si môžete aj zdravie všeobecne či invaliditu.

Keď už sme tak otvorení, treba sa zmieniť o nevýhode pripoistení. Najväčšou a snáď aj jedinou nevýhodou je to, že ak sa poistné udalosti nenaplnia, peniaze, ktoré ste na tento účel poslali, už nevidíte.

O pripoisteniach a konkrétnych typoch životnej poistky sa môžete dočítať viac aj v tomto návode.

PZP porovnanie cien je najlacnejšie

PZP porovnanieUž ste prišli na to, kde a ako zistiť, aké ponuky poistenia sa vám núkajú a aké je najvýhodnejšie? Aby ste už nemuseli osobne chodiť do každej pobočky zvlášť a zisťovať ich rozličné ponuky, využite PZP porovnanie pre vozidlá cez internet. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť o povinnom zmluvnom poistení. Môžete aj priamo požiadať o tento typ poistenia takú poisťovňu, ktorá vám bude z porovnania PZP najviac vyhovovať. Zaujímavosťou je, že v tejto oblasti chcel preraziť aj samotný Google, ale nepodarilo sa mu to.

Povinné zmluvné poistenie (PZP), zákonná poistka alebo aj zákonné poistenie označujú ten istý druh poisťovacej povinnosti. To znamená, že zákon nariaďuje poistiť isté druhy vozidla. Ide hlavne o všetky vozidlá s evidenčným číslom, či už:

 • motorové (automobil, povinné zmluvné poistenie na motocykel cez Uzavripzp…)
 • nemotorové (prípojné vozidlo)
 • a o niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla (vysokozdvižné vozíky…).

Kto sa tejto povinnosti vyhne môže byť vysoko pokutovaný, hlavne ak na to príde pri kontrole vozidla hliadka Policajného zboru. Jednorazová pokuta môže byť oveľa vyššia ako poplatok za celoročné poistenie daného vozidla. V prípade zavinenia dopravnej nehody s nepoisteným vozidlom sa najskôr na pokute nedoplatíte. Okrem škody spôsobenej iným vozidlám budete musieť zaplatiť aj pokutu za porušenie zákona a spôsobenie dopravnej nehody. V niektorých prípadoch môže presiahnuť až niekoľko miliónov eur. Tieto fakty snáď presvedčia každého, kto mal o dôležitosti povinného zmluvného poistenia nejaké pochybnosti.

Poistiť treba nie len auta, ale každé vozidloPovinné zmluvné poistenie auta

Poistenie sa netýka len auta, ale najväčšiu skupinu poistených vozidiel tvoria práve automobily. Či už ide o osobné, nákladné, športové, pracovné, historické alebo iné automobily. Poistené musia byť aj také motorové vozidlá, ktoré nie sú veľmi využívané resp. sú využívané len zriedkavo, ale prichádzajú do styku s cestnou premávkou. To znamená, že aj keď jazdíte iba po svojej obci, poistenie auta mať uzatvorené musíte. Pretože policajné hliadky sa takýmto obciam nevyhýbajú. Ba naopak, už veľakrát sa stalo, že obyvatelia takýchto odľahlejších obcí boli prekvapení, ak ich členovia Policajného zboru požiadali o preukázanie dokladov od vozidla. Samozrejme povinné zmluvné poistenie na toto vozidlo nemali.

Najlacnejšie je jedine online

Samozrejme, o tom, kto vám ponúka najlacnejšie PZP, sa môžete dozvedieť aj tak, že si osobne pochodíte všetky pobočky. Prečo to však robiť, keď môžete zistiť poskytovateľa najlacnejšie ho poistenia za niekoľko minút? Len si predstavte, koľko času by vám zabralo pochodiť jednotlivé pobočky, ktorí sa možno ani nenachádzajú v meste vášho bydliska. Ďalej si predstavte, že by ste si potom museli robiť jednotlivé porovnania osobne. Zatiaľ čo sa tí, čo využívajú PZP online tešia z toho, že takéto porovnávania robiť nemusia. Preto, lebo im porovnanie na stránke zobrazí všetky relevantné výsledky aj s indikáciou ceny. Takže nielenže máte všetky poisťovne „pochodené“ do niekoľkých minút, ale do niekoľkých minút máte aj výsledky a výpočty ceny PZP. Jedna z nich bude určite tá najlacnejšia.

Pred uzatvorením novej, výhodnejšej ponuky, nezabudnite podať výpoveď súčasnej zmluvy.

Čo je vlastne predmetom porovnania?Čo porovnanie vlastne porovnáva?

PZP porovnanie porovnáva viacero údajov. Nejde len o údaje ohľadom samotného vozidla, ale aj o údaje týkajúce sa majiteľa daného vozidla. Informácie, ktoré musíte o vašom vozidle zadať, sú nasledujúce:

 • typ vozidla (či ide o automobil do 3,5 tony, motocykel, prípojné vozidlo alebo dodávku do 3,5 tony),
 • účel využitia vozidla,
 • približný počet kilometrov, ktoré s vozidlom prejdete za jeden rok,
 • okres, kde sa momentálne vozidlo nachádza,
 • typ, značka a rok výroby vozidla,
 • ako aj typ paliva, na ktoré dané vozidlo jazdí.
 • Dôležité je doplniť aj údaje o motore, ako jeho objem a výkon.
 • Formulár vyžaduje aj informácie ako najväčšia prípustná hmotnosť a prevádzkovú hmotnosť.

Ak ste majiteľom vozidla, ktoré chcete poistiť, treba vyplniť aj tieto informácie:

 • dátum narodenia,
 • dátum získania a číslo vodičského preukazu,
 • či ste právnická alebo fyzická osoba,
 • v akej obci bývate,
 • ako aj jej poštové smerovacie číslo.

Cenu PZP môže ovplyvniť aj fakt, či ste už niekedy spôsobili nehodu a ako dlho ste už odvtedy bez nehody. Taktiež istý faktor je aj to, či máte uzatvorené havarijné poistenie od Uzavripzp.

Niektoré poisťovne majú zľavy v prípadne špeciálnych okolností. Môže ísť napríklad o tieto:

 • či máte účet v OTP banke
 • alebo či máte dieťa do 15 rokov
 • alebo ak v súčasnosti platíte iný druh poistenia.

Cena môže byť ovplyvnená aj tým, či je vaše vozidlo už poistené v inej poisťovni a vy si chcete napríklad overiť ceny v iných poisťovniach, pretože nie ste so súčasným poistením spokojný. Výhodou tohto typu poistenia je, že ho môžete kedykoľvek a z rôznych dôvodov vypovedať.

Máte hotové porovnanie?

Obsluha je veľmi jednoducháAk ste si na urobili porovnanie jednotlivých poistení a ste už aj rozhodnutý niektoré z neho si zobrať, môžete danú poisťovňu o neho požiadať priamo kliknutím na konkrétny výpočet. Stačí doplniť niekoľko údajov a na váš mail vám bude doručený:

 • návrh a podmienky zmluvy,
 • údaje na zaplatenie výšky poistného
 • a dočasnú zelenú kartu.

Zelená karta slúži ako dôkaz toho, že ste povinné zmluvné poistenie uzavreli, takže pri kontrole vám policajti nebudú môcť vyčítať, že ho uzatvorené nemáte, ak sa touto kartičkou preukážete. Táto karta je však platná 30 dní.

Do tejto doby je potrebné zaplatiť poistné, ináč vám poistenie zanikne. Po zaplatení a evidovaní platby vám poisťovňa zašle na domácu adresu originál bielu kartu, ktorá bude platiť riadne, to znamená počas celej doby, na ktorú ste povinné zmluvné poistenie uzatvorili. Ako sme už povedali, toto poistenie môžete kedykoľvek zrušiť. Ak však ide o dôvod nájdenia lacnejšej poistky, môžete tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred ukončením doby poistenia. V opačnom prípade vaša žiadosť o odstúpenie nebude akceptovaná.

Ak máte viac otázok, s PZP porovnaním sa môžete stretnúť aj v iných článkoch na tejto stránke.

Výpoveď PZP – ako na to?

Výpoveď PZPV tomto článku sa povenujeme tomu, z akých príčin je možné podať výpoveď z povinného zmluvného poistenia. Začnime však všeobecným vysvetlením tohto typu poistenia a potom prejdeme ku konkrétnym dôvodom. Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktorí musia mať uzatvorené všetci, bez ohľadu na vek, rasu, občianstvo, stav bankového účtu… Tento typ poistenia sa vzťahuje na motorové, ale aj nemotorové vozidlá s evidenčným číslom a na niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla. V skratke sme si povedali, čo to je pzp a teraz sa venujme dôvodom, pre ktoré máte plné právo podať žiadosť o výpoveď PZP. A môžete ju podať poštou.

Dôvody na výpoveď PZP

Základných dôvodov na žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy je šesť. Ide konkrétne o tieto:

 • výpoveď kvôli ukončeniu doby poistenia,
 • kvôli zániku vozidla,
 • kvôli zmene vlastníka vozidla,
 • kvôli vyradeniu vozidla z evidencie,
 • kvôli krádeži vozidla
 • a z iných dôvodov.
 1. kvôli ukončeniu doby poistenia

Tento dôvod výpovede poistenia patrí ku „klasickým“ dôvodom. Dané poistenie ste sa rozhodli zrušiť, lebo sa blíži doba ukončenia poistenia a vy buď s poisťovateľom nie ste spokojný alebo ste si len našli niekoho, kto vám ponúkol výhodnejšie poistenie. Napríklad cez porovnanie PZP. Máte plné právo sa slobodne rozhodnúť, či chcete s poskytovateľom poistenia pokračovať aj v nasledujúcom roku alebo nie.

 1. kvôli zániku vozidla

Vypovedať vaše súčasné poistenie máte právo aj v prípade, že vaše vozidlo ukončilo svoju životnosť. To znamená, že bolo buď zošrotované alebo znefunkčnené iným spôsobom, ktorý však treba pri výpovedi preukázať.

 1. kvôli zmene vlastníka vozidla

V súčasnej dobe sa predávajú hlavne ojazdené vozidlá, a to z toho dôvodu, že ich cena je oveľa nižšia, než cena nových vozidiel. Ak patríte k tým, ktorí svoje vozidlo predajú, a teda vozidlo tým zmení vlastníka, takisto by ste mali vozidlo z poistenia odhlásiť. Vozidlo je potrebné odhlásiť aj v tom prípade, ak niekomu vozidlo darujete, keďže darovacou listinou sa mení aj vlastník vozidla.

 1. kvôli vyradeniu vozidla z evidencie

Žiadosť o zrušenie poistky podajte aj v tom prípade, ak bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie z rôznych príčin. Možno už nespĺňa stanovené technické parametre vozidla, prípadne má iné vedy, ktoré bránia jeho legálnej pojazdnosti.

 1. kvôli krádeži vozidla

Relevantným dôvodom na žiadosť o zrušenie zmluvy je aj odcudzenie vozila, resp. jeho krádež. Ak ste nemali šťastie a nejaký lump vás pripravil o vaše vozidlo, nečakajte a poistenie v čo najkratšej dobe zrušte. Ak sa vaše vozidlo nájde, nie je problém získať nové poistenie a možno aj so zaujímavejšou cenou.

 1. z iných dôvodov

Vyššie zmienených päť dôvodov na zrušenie PZP patria k tým smutnejším resp. nešťastnejším. Posledný dôvod, ktorý uvádzame, je veľmi všeobecný. Môže zahŕňať napríklad to, že ste našli lepšieho poisťovateľa, prípadne lepšiu cenu poistného atď. Nikto vás nemôže prinútiť nasilu, aby ste zotrvali v danej spoločnosti, hoci ste aj podpísali zmluvu. V dnešnej dobe je viac ako bežné, že majitelia vozidiel hľadajú čo najlacnejšiu poistku, pretože si ju zabezpečujú len z toho dôvodu, že je stanovená zákonom. Preto, ak objavia výhodnejšieho poskytovateľa, pri prvej príležitosti neváhajú, a chcú ušetriť čo najviac eur.

Pri každom predčasne ukončenom, a teda vypovedanom povinnom zmluvnom poistení, vám bude vrátená čiastka, ktorá zodpovedá sume poistenia odo dňa odoslania výpovede až po deň, kedy malo pôvodne toto poistenie skončiť.

Postupujte podľa presného návodu ako podať žiadosť o zrušenieAko podať žiadosť?

Vypovedať vaše súčasné povinné zmluvné poistenie môžete dvoma spôsobmi. Buď osobne v pobočke poisťovne alebo poštou. V každom prípade však musíte napísať písomnú žiadosť s odôvodnením, prečo chcete vaše súčasné povinné zmluvné poistenie vypovedať. Viete, ako má taká žiadosť o výpoveď vyzerať? Ak nie, kliknite si na vyznačený výraz, ktorý vás presmeruje na stránku, v ktorej sa dozviete všetko dôležité o výpovedi a v ktorej nájdete ešte k tomu aj jednotlivé vzory žiadosti na jednotlivé dôvody zrušenia. Takže máte ušetrenú väčšiu časť práce, keďže dané údaje stačí zameniť za tie vaše. V zahraničí je postup iný.

Ak by ste sa však rozhodli žiadosť o zrušenie napísať sami, nezabúdajte na niekoľko dôležitých bodov, akými sú údaje o vás, ako osobe, ktorá chce poistenie zrušiť: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti; údaje o vozidle, ktorého poistenie chcete zrušiť (továrenská značka, evidenčné číslo); potrebné je uviesť aj predmet žiadosti napr. Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenie č. xxxx (treba uviesť číslo vašej poistnej zmluvy) resp. Výpoveď PZP č. xxxx. Nakoniec nezabudnite túto žiadosť vlastnoručne podpísať.

Dokladovania k jednotlivým dôvodom žiadosti o zrušenie PZP

Okrem písomnej žiadosti je potrebné dokladovať aj niektoré údaje. Závisí to od toho, o aký dôvod zrušenia ide. Takže, ak ide o výpoveď kvôli zániku vozidla, je potrebné dokladovať potvrdenie o likvidácii vozidla. Pre prípad kvôli zmene vlastníka vozidla dodajte buď darovaciu zmluvu alebo kúpnopredajnú zmluvu. Pri prípade vyradenia vozidla z evidencie doložte doklad, ktorý dokazuje jeho vyradenie. Pri krádeži vozidla je potrebné pripojiť napr. policajný záznam o jeho krádeži. Ostatné dôvody si dokladovania nevyžadujú.

Uzavripzp s najlepšími cenami zákonného poistenia

Táto nová služba Vám ušetrí na poisteníUž ste sa stretli s Uzavripzp? Nie? Uzavripzp je internetová stránka, ktorá poskytuje povinné zmluvné poistenie rôzneho typu. Či už hľadáte zákonné poistenie na osobné auto, motocykel, dodávku alebo prívesný vozík, všetko nájdete na uzavripzp. Zákonná poistka, ako už z názvu vyplýva, je poistenie, ktoré je prikázané zo zákona. Musí byť uzatvorené na každé motorové vozidlá s evidenčným číslom, nemotorové vozidlá s evidenčným číslo, ako aj na špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla. Týka sa každej kategórie používateľov vozidiel. jednotlivé ceny pzp sa viac či menej odlišujú, preto je veľmi dôležité, aby ste si urobili prieskum toho, čo sa vám ponúka, ak sa snažíte ušetriť každé euro. Viete u koho nájsť to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie online

Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie nájdete online, to znamená na internete. Samozrejme, našli by ste ho aj v prípade, že by ste si spravili osobný prieskum poisťovacích spoločností, ale zabralo by vám to niekoľkonásobne viac času, než si zisťovať ceny pzp online. Výhodou požiadania cez internet je aj to, že ak si uvedomíte večer, že vaše poistenie končí dnes alebo nasledujúci deň, ešte v ten večer môžete mať vytlačenú dočasnú bielu kartu, ktorá vaše poistenie predĺži po dobu 30 dní. Myslíte, že nejaká poisťovacia spoločnosť otvorí svoju pobočku večer len kvôli tomu, že ste si uvedomili, že nemáte poistenie? Okrem toho vás budú považovať za nezodpovedného. V niektorých prípadoch pochopia, že máte na starosti aj iné povinnosti. Pzp online to plne chápe a nebude vás súdiť za to, že vaše poistenie skončilo vašu platnosť v deň, keď žiadate o iné poistenie.

Dostanete bielu kartu na 30 dníPrečo je biela karta pzp online platná len 30 dní? Karta, ktorá vám bude odoslaná na vašu mailovú adresu po požiadaní o zákonné poistenie je platná len toľko dní, pretože do tejto doby je potrebné zaplatiť sumu za poistenie, ktoré ste si zvolili. Čím skôr tak urobíte, tým skôr vám bude poštou zaslaná originál biela a zelená karta. So zelenou kartou môžete bez obáv cestovať aj v zahraničí, pretože práve táto karta slúži ako doklad, že povinné zmluvné poistenie máte uzatvorené v krajine vášho trvalého bydliska. Ak do 30 dní poistné nezaplatíte, vaša žiadosť sa automaticky anuluje a vaše vozidlo nebude poistené, čím riskujete vysoké pokuty.

V prípade neuzatvorenia poistenia vás môže hliadka Policajného zboru pokutovať až niekoľkými stovkami eur, čo v niektorých prípadoch presahuje niekoľkonásobne cenu za ročné povinné zmluvné poistenie. Ak sa vám nešťastnou náhodou „podarí“ zaviniť dopravnú nehodu, hoci nemáte zákonné poistenie uzatvorené, počítajte s tým, že sa z finančnej ujmy len tak ľahko nespamätáte. Prečo? Pretože budete musieť zaplatiť škodu, ktorú ste spôsobili iným vozidlám a k tomu aj pokutu, ktorá nemá problém presiahnuť aj milión resp. niekoľko miliónov eur. Preto toto nezanedbávajte a využite pzp online s uzavripzp, ktoré výrazne ušetrí váš čas aj peniaze.

Porovnávajte a pýtajte saPorovnanie ceny a ponúk

Využite pzp online s uzavripzp, ktoré vám ako jediné ponúka komplexné porovnanie cien jednotlivých poisťovacích spoločností na základe vašich kritérií resp. parametrov, ktoré ste do porovnávacieho formulára uviedli.

Porovnanie pzp online je ideálne pre tých, ktorí nechcú strácať čas a ani peniaze. Predstavte si reálne, koľko času by ste strávili, ak by ste zisťovali všetky ponuky osobne v jednotlivých pobočkách poisťovní. Máte nejaké spoločnosti vytipované? Tri či štyri? Jedno sedenie vychádza približne na polhodiny, to si predstavte štyrikrát, plus cesta, ktorú by ste museli prejsť, aby ste sa do pobočky dostavili. A čo keď práve tá piata spoločnosť ponúka to najlacnejšie poistenie auta? Nežite v neistote. Ak využijete porovnanie pzp online, neriskujete to, že nejakú ponuku resp. poisťovaciu spoločnosť prehliadnete. Stačí, ak zadáte údaje do formulára len raz a stránka uzavripzp vám automaticky vygeneruje jednotlivé ceny podľa vašich kritérií, a to v rôznych spoločnostiach. Celý tento proces netrvá ani 15 minút. Takže v porovnaní s osobnými žiadosťami ste s porovnaním pzp online ušetrili niekoľko hodín času, ktoré môžete tráviť napríklad aj oddychom a nie vybavovaním oficialít.

Okrem toho, porovnanie pzp online vám ukáže, ktoré je skutočne to najlacnejšie. Veľa pracovníkov, ak nie všetci, vám budú tvrdiť, že poskytujú to najlepšie a najlacnejšie poistenie. Overte si to. Navštívte stránku uzavripzp a hneď budete mať jasno. Porovnanie pzp online vám ukáže niekoľko ponúk poisťovacích spoločností, z ktorých jedna bude určite tá najlacnejšia. Priamo na stránke si potom o vaše zákonné poistenie môžete priamo požiadať. Bude stačiť dopísať už len vašu mailovú adresu, na ktorú vám daná spoločnosť zašle údaje na zaplatenie, návrh a podmienky zmluvy a dočasnú bielu kartu, o ktorej sme si povedali viac vyššie a ktorú musíte mať nevyhnutne pri sebe pri každej kontrole policajnou hliadkou.

Čo treba do formulára na stránke uzavripzp vypísať? Primárne treba zadať také údaje o vozidle, ktoré nájdete aj v jeho technickom preukaze. Ide o tieto: miest, kde sa aktuálne vozidlo nachádza, účel jeho využitia, počet kilometrov najazdených za rok, značka a model vozidla, rok jeho výroby, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, objem a výkon motora, ale aj typ paliva vozidla. V druhom rade treba uviesť údaje o majiteľovi vozidla a v rámci nich: dátum jeho narodenia, dátum získania jeho vodičského preukazu a číslo tohto preukazu, či už majiteľ niekedy spôsobil nejakú nehodu, ak áno, ako dlho odvtedy je bez nehody, mesto a PSČ miesta, kde býva. Je potrebné vyplniť aj také údaje ako: či máte dieťa do 15 rokov, či máte účet v OTP banke, či ste platiteľom iného druhu poistenia, ale aj odkedy chcete, aby poistenie auta, prípadne iného vozidla platilo alebo či máte už niekde dané vozidlo poistené. Iné údaje by vás už prekvapiť nemali, keďže toto je všetko, čo od vás formulár na stránke uzavripzp žiada, aby vám ponúkol čo najpresnejší výpočet vášho povinného zmluvného poistenia.

Zaujímavosť – v budúcnosti by autonómne autá mohli úplne zmeniť trh s poistením vozidiel, viacej sa dočítate tu.

Cetelem – výhodné pôžičky pre každého

Cetelem si na slovenskom nebankovom trhu vydobil veľmi stabilnú pozíciu a je vnímaný ako jedna z najlepších nebankových spoločnostíK popredným lídrom medzi poskytovateľmi nebankových úverov na slovenskom finančnom trhu patrí Cetelem Slovensko a.s. Táto nebanková spoločnosť patrí do medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, fungujúcej od roku 2000. Skupina BNP Paribas má svoju pôsobnosť v 80 krajinách sveta a jej služby poskytuje viac ako 200 000 zamestnancov. Cetelem Slovensko a.s. sa zameriava hlavne na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V produktovom portfóliu klient nájde tri základne produkty: nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty. Spoločnosť začala písať svoju históriu v roku 2000 a za obdobie 14 rokov poskytla viac ako 1,2 milióna úverov. Z tohto čísla je zrejmé, že Cetelem pôžička je u slovenských spotrebiteľov veľmi obľúbená a vyhľadávaná. Článok je určený hlavne pre tých, ktorí zvažujú požiadať o úver od spoločnosti a potrebujú sa zorientovať v jej ponuke. V prípade, ak po prečítaní článku zistíte, že firma ponúka presne takú finančnú pomoc, ktorú potrebujete, môžete o ňu požiadať cez kontakt uvedený na konci textu.

Cetelem ponúka niekoľko typov úverových produktov. Domnievame sa, že pre čitateľa tohto článku bude najdôležitejšie objasnenie ponúkaných produktov, ich základných parametrov a rozdielov medzi nimi.

Pôžička na čokoľvek

 • od 2000 € do 25 000 €
 • doba splatnosti 648 mesiacov
 • prednostné vybavenie
 • úroková sadzba 8,39 % a RPMN 8,72 %
 • bez dokladovania účelu

Cetelem pôžička poskytuje veľmi výhodné podmienky, no pri podmienkách na získanie tejto pôžičky je táto nebankovka náročnejšia

Pôžička na čokoľvek od Cetelemu má hneď niekoľko výhod. Ako vyplýva z názvu, prvou z nich je to, že nemusíte preukazovať účel použitia peňazí. Je úplne jedno, či chcete vyplatiť staré dlhy, alebo kúpiť novú kuchyňu. Druhou výhodou je garancia prednostného vybavenia. Po vyplnení žiadosti sa výsledok dozviete okamžite po jej odoslaní vďaka online posúdeniu. Treťou výhodou je pomerne vysoká suma, až 25 000 €, ktorú si od Celetemu môžete požičať.

Expresná pôžička

 • od 500 € do 2000 €
 • doba splatnosti 648 mesiacov
 • úroková sadzba 18,9 % a RPMN 20,63 %
 • možnosť poistenia splácania úveru
 • bez overovania v registri

Je ideálna pre ľudí, ktorí si potrebujú súrne požičať menšiu sumu peňazí s krátkou dobou splatnosti. Veľkým pozitívom je rýchle posúdenie žiadateľa, v niektorých prípadoch aj bez overovania v registri dlžníkov. Negatívom expresnej pôžičky je vysoký úrok, 18,9 %, ale pri tomto type rýchlej pôžičky je nutné počítať s vyšším úrokom.

Pôžička na nové alebo ojazdené auto

 • až od 200 € do 34 000 €
 • bez akontácie
 • doba splatnosti 684 mesiacov
 • úroková sadzba od 7,59 % a RPMN od 7,86 % ročne
 • možnosť poistenia splácania úveru

Spoločnosť Cetelem umožňuje nákup nového automobilu alebo automobilu z autobazáru. Pri nákupe ojazdeného auta je limit 10 rokov od výroby. Pôžička na auto od Cetelemu má nespornú výhodu v tom, že jednak nemusíte platiť žiadnu akontáciu a zároveň nemáte auto na leasing, čiže od momentu nákupu je automobil vo Vašom vlastníctve.

Pôžička na rekonštrukciu a bývanie

 • od 2000 € do 34 000 €
 • doba splatnosti 684 mesiacov
 • úroková sadzba od 8,39 % a RPMN 10,36 % ročne
 • možnosť poistenia splácania úveru
 • bez založenia nehnuteľnosti

Tento typ je určený výhradne na rekonštrukciu súčasného bývania alebo na nákup nového bytu. Medzi výhody tohto typu úveru je možné zaradiť vysokú sumu, prijateľný úrok a to, že nie je potrebné dávať svoju nehnuteľnosť do zálohy.

Pôžička na splatenie úverov

 • od 2000 € do 34 000 €
 • doba splatnosti 6120 mesiacov
 • úroková sadzba od 8,39 % a RPMN 8,72 % ročne
 • možnosť poistenia splácania úveru
 • možnosť zníženia splátok až o 30 %

Pokiaľ splácate niekoľko rôznych úverov, leasingov alebo máte ďalšie finančné záväzky, tak pôžička na splatenie úverov od Cetelemu Vám zjednoduší Vašu zložitú situáciu. Spojenie viacerých úverov do jedného Vám umožní ušetriť na poplatkoch za vedenie nevýhodných úverov, zároveň vďaka dlhšej dobe splácania si môžete znížiť výšku splátok až o 30 %.

Kreditná karta

 • úverový rámec až do 1500 € s možnosťou navýšenia
 • úroková sadzba 1,49 %m.
 • 0 % úrok na nákupy až 52 dní
 • mesačný poplatok 2,99 € za správu revolvingového účtu
 • poplatok 4,50 € za výber z bankomatu
 • non stop prístup k účtu
 • možnosť poistenia splácania úveru
 • odmeny za používanie karty

Kreditná karta umožňuje klientom tejto spoločnosti disponovať sumou až 1500 €, ktorú je možné navýšiť až na 3400 €. Úrok za používanie karty sa pohybuje vo výške 1,49 % mesačne, no bezúročné obdobie trvá až 52 dní. Túto kartu je možné používať na nakupovanie v rôznych obchodoch alebo na výber peňazí z bankomatov s logom MasterCard. Cetelem karta platí aj v zahraničí. Výhodou sú odmeny za používanie karty, konkrétne 1,5 % z každej bezkontaktnej platby a 1 % z ostatných platieb kartou získa klient naspäť na účet. Najviac však 1 % z maximálneho možného úverového rámca. Tento bonus platí nielen pri nákupoch v kamenných predajniach, ale aj na internete. Nevýhodou je poplatok za vedenie karty a rovnako ako vysoký poplatok za výber z bankomatu.

Nákup na splátky

 • široká sieť obchodných partnerov
 • doba splácania 6 48 mesiacov
 • výška úveru od 100 € do 17 000 €

Cetelem poskytuje nákup na splátky vo forme klasického spotrebiteľského úveru. V rámci Slovenskej republiky má širokú sieť obchodných partnerov, cez ktorých zabezpečuje predaj na splátky. Výška splátky pri tomto spotrebiteľskom úvere priamo závisí od doby splácania a jej presnú sumu si dokážete vypočítať prostredníctvom kalkulačky priamo na stránke tejto nebankovej spoločnosti.

Ako požiadať?

 1. Online: pohodlný spôsob získania pôžičky. V online formulári si nastavíte výšku úveru a dobu splatnosti podľa Vašich predstáv. Vyplníte žiadosť, po jej odoslaní do 5 minút získate výsledok predbežného posúdenia. V prípade kladného posudku Vám bude zaslaná zmluva, ktorú podpíšte a pošlete naspäť na adresu spoločnosti Cetelem Slovensko. Do 3 dní, ako spoločnosť dostane Vašu zmluvu, budete mať peniaze na účte.
 2. Telefonicky: Po zavolaní na infolinku sa Vám budú venovať ich finanční špecialisti, ktorí Vám vypracujú úver presne podľa Vašich potrieb. Číslo  infolinky nájdete v časti „kontakt“.

Podmienky

 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • vek od 18 do 65 rokov, v čase doplatenia vek max. 70 rokov
 • potrebné doklady: – doklad totožnosti (fotokópia OP)

– výpis z bankového účtu
– doklad o príjme (zamestnanec – výplatná páska, podnikateľ – oprávnenie na podnikanie za obdobie min. 12 mesiacov, dôchodca – dôchodkový výmer)

Výhody

 • bez poplatkov (za poskytnutie pôžičky, predčasné splatenie alebo za mimoriadnu splátku)
 • garantovaná úroková sadzba počas celej doby splácania
 • výška úroku porovnateľná s niektorými bankami
 • bez ručiteľa (do 25 000 €) alebo založenia nehnuteľnosti
 • rýchle posúdenie
 • bez potreby zakladania nového účtu
 • možnosť poistenia schopnosti splácať úver
 • možnosť splácania trvalým príkazom alebo inkasom
 • kalkulačka – jednoduchý spôsob zistenia výšky splátok
 • online klientska zóna s prehľadom o stave Vášho úverového účtu

Kontakt

Niekedy je lepšie kontaktovať Cetelem priamo, preto je nutné vedieť kontaktné údaje na túto spoločnosť

Sídlo spoločnosti: CETELEM SLOVENSKO a.s.
Panenská 7
812 36 Bratislava 1

Poštová adresa: CETELEM SLOVENSKO a.s.
Kuzmányho 20
010 01 Žilina

Infolinka: 0850 111 212 (zo Slovenskej republiky)
+421 2 5934 27 73 (zo zahraničia)
Email: [email protected] (Po – Pia: 8:00 – 18:00)
[email protected] (Posúdenie žiadostí)
[email protected] (Riešenie sťažností)