Pôžičky – krátky sprievodca ich svetom

V súčasnosti je možné na internete nájsť mnoho poskytovateľov pôžičiek, ale ako si vybrať toho správneho?Hľadáte odpoveď na otázku, aký je rozdiel medzi pôžičkou a úverom? Alebo sa neviete rozhodnúť, či si máte radšej požičať z banky alebo nejakej nebankovej inštitúcie typu Cetelem, Home Credit, či Provident? Ste nezamestnaný a neviete, kde Vám poskytnú peniaze bez dokladovania príjmu? Na všetky tieto a ešte mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď v našom článku. Hneď na začiatku je nutné poznamenať, že pôžičku budeme chápať len v oblasti finančných služieb. Čiže do nášho vysvetľovania nebudeme zahŕňať tie týkajúce sa hmotného majetku (sekeru od suseda, či kilo cukru od susedy) a zároveň nebudeme riešiť požičanie peňazí od priateľov, či rodinných príslušníkov.

V čom je rozdiel medzi pôžičkou a úverom?

Pôžička je služba, pri ktorej veriteľ poskytuje dlžníkovi vopred určenú sumu peňazí za vopred dohodnutých podmienok. Táto suma sa nazýva istina a dlžník má povinnosť splatiť ju do určeného dátumu. Výška a frekvencia splátok závisí od dohody medzi veriteľom a dlžníkom.

Úver je druh pôžičky, pri ktorej banková alebo nebanková spoločnosť poskytuje finančné prostriedky dlžníkovi a ten ich musí za určitý čas vrátiť tejto spoločnosti navýšené o úrok. Z právneho hľadiska je rozdiel medzi pôžičkou a úverom v tom, že pri poskytovaní úveru sa obe strany riadia podľa obchodného zákonníka, kým pri prvom menovanom sú kľúčové ustanovenia občianskeho zákonníka.

Aké typy úverov existujú?

Po základnom rozlíšení pôžičky od úveru si môžeme podrobnejšie objasniť jednotlivé typy úverov, aby ste to v komplikovanom svete financií mali o niečo jednoduchšie. Najdôležitejším prvkom pri úvere je doba, na ktorú bol poskytnutý, resp. za akú dobu má byť splatený. Z tohto hľadiska rozlišujeme 3 druhy úverov:

 • krátkodobý úver (splatnosť do 1 roka)
 • strednodobý úver (splatnosť 1 až 4 roky)
 • dlhodobý úver (splatnosť viac ako 4 roky)

Typy krátkodobých a strednodobých úverov:

 1. Kontokorentný úver: Banka poskytuje pôžičku svojmu klientovi priamo na jeho bankový účet. Kontokorentný účet je kombináciou vkladového a úverového účtu. Výška tohto úveru je obmedzená tzv. úverovým limitom, ktorý je pre každého klienta individuálny a jeho výška musí byť s klientom dohodnutá vopred.
 2. Spotrebný úver: Základným účelom spotrebného úveru je nákup spotrebných tovarov a služieb. Tento úver býva poskytovaný s rôznou dobou splácania a zaistením. V niektorých prípadoch je potrebné ručiť majetkom, inokedy banke stačí len preukázať kredibilitu žiadateľa. Vo väčšine prípadov býva spotrebný úver bezúčelový, čiže žiadateľ nemusí preukazovať, na čo chce peniaze použiť.
 3. Eskontný úver: Úver je poskytnutý na základe odkúpenej zmenky od jej majiteľa pred dobou splatnosti tejto zmenky. Táto pôžička je znížená o diskont – úrok za obdobie od nákupu do splatnosti zmenky.
 4. Lombardný úver: Krátkodobý úver, ktorého podmienkou je poskytnutie záložného práva na hnuteľný majetok (tovar, vkladné knižky, drahé kovy, atď.) alebo na práva (autorské práva, životné poistky, atď.) Výška tohto úveru sa pohybuje maximálne od 60% do 90% hodnoty založenej pohľadávky.
 5. Akceptačný úver: V tomto prípade ide o akceptovanie zmenky, čiže prijatie zmenkového záväzku a akceptant sa stáva zmenkovým dlžníkom.

Pri dlhodobých pôžičkách je výber vhodnej banky alebo nebankovej spoločnosti kľúčovýTypy dlhodobých úverov

  1. Hypotekárny úver: Najbežnejší typ dlhodobého úveru. Doba splatnosti sa pohybuje od 4 do 30 rokov. Pri podpise hypotéky získava banka záložné právo k nehnuteľnosti. Hypotekárny úver sa financuje hlavne vďaka predaju hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu. Je to typ účelového úveru, čiže žiadateľ musí uviesť, na čo plánuje úver použiť. Banka tejto úver poskytuje na tieto účely:
   – nadobudnutie nehnuteľnosti alebo jej časti

– výstavba, zmena alebo údržba dokončených stavieb

– splatenie poskytnutého úveru, ktorý síce nebol hypotekárny, ale bol použitý na hore uvedené činnosti

 1. Emisná pôžička: Pri tomto type úveru plní banka len sprostredkovateľskú funkciu. Zabezpečuje klientovi emisiu dlhopisov, pričom časť z nich spravidla odkúpi.
 2. Úverový úpis: Dlžník podpisuje banke úverový úpis (záväzkovú listinu), ktorá slúži ako doklad pohľadávky medzi ním a bankou.
 3. Komunálny úver: Doba splatnosti je rovnaká ako pri hypotekárnom úvere, od 4 do 30 rokov. Rozdiel je v tom, že banka pri podpise zmluvy získava záložné právo k nehnuteľnému majetku obce alebo vyššieho územného celku. Tento úver je poskytovaný na výstavbu, zmenu a údržbu nehnuteľností s cieľom ich využitia na verejnoprospešný účel.

Kto mi poskytne pôžičku?

So žiadosťou sa môžete obrátiť na banku alebo nebankovú spoločnosť. Aké sú medzi nimi rozdiely a v čom sú výhody resp. nevýhody každej z nich, tak to si vysvetlíme v tejto časti.

 1. Pôžička v banke poskytuje výhody v podobe nižšieho úroku a taktiež vysokej bezpečnostiBanka

Banky majú vo finančnom sektore dlhšiu tradíciu, z toho dôvodu majú jednak širokú sieť kamenných pobočiek a zároveň si vybudovali postavenie dôveryhodných inštitúcii, ktorých hlavnou úlohou je starosť o zverené financie ich klientov. Z uvedeného statusu vychádzajú už pri tom, keď ich oslovujú klienti zo žiadosťou o pôžičku. Preto si môžu dovoliť, byť pri posudzovaní žiadateľov prísnejšie. Je to spôsobené aj tým, že banky poskytujú úver s nižšími úrokmi a preto musia dôkladne preveriť bonitu každého žiadateľa. Počas tohto preverovania banka skontroluje register dlžníkov, databázy zdravotnej a sociálnej poisťovne a v prípade, ak sa zistí, že žiadateľ má dlhy, tak jeho šanca získať pôžičku je takmer nulová. Výhodou banky je možnosť požičať Vám viac peňazí za lepších podmienok ako je tomu u nebankových spoločností. Banka je zároveň pod prísnou kontrolou Národnej banky Slovenska, čo znižuje možnosť podvodu a tým aj riziko zo strany klienta.

 1. Nebanková spoločnosť

Nebankové spoločnosti za svoju krátku históriu pôsobnosti získali povesť inštitúcií, ktorým sa nedá veriť, pretože ich snahou je len využiť svojich klientov. Toto tvrdenie však nie je celkom správne, pretože aj medzi nimi sa nájdu spoločnosti, ktoré majú jasné podmienky a sú ústretové k svojim klientom (napr. Cetelem, Provident, Home Credit). V prípade ak máte pochybnosti o nebankovej spoločnosti, v ktorej by ste chceli zažiadať o pôžičku, môžete si ju overiť na stránke NBS, kde je zoznam nebankových spoločnosti s licenciou. Ďalšou možnosťou je zistiť priame skúsenosti od existujúcich klientov týchto nebankoviek prostredníctvom rôznych internetových diskusii. Výraznou výhodou nebankových spoločností je jednoduchšie schvaľovanie. Tieto spoločnosti nie sú pri výbere klientov také náročné ako banky. To znamená, že pôžičku môžete získať i v prípade, ak máte záznam v registri dlžníkov alebo ste mamička na materskej dovolenke. Vo väčšine prípadov je potrebné pri vybavovaní zdokladovať len pravidelný príjem (môže to byť aj dôchodok alebo materská) a trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Požiadať môžete online, telefonicky, najnovším trendom sú už aj sms požičky. A peniaze môžu byť v krátkom čase na Vašom účte. Tieto pôžičky bývajú bez ručiteľa a rovnako nemusíte preukazovať účel, na čo chcete peniaze využiť. Negatívom tohto ústretovejšieho prístupu ku klientom bývajú vysoké úroky, ktoré je potrebné platiť. Preto je dôležité vopred sa uistiť o tom, akú sumu budete musieť v konečnom dôsledku splatiť a za akých podmienok. Pri licencovaných nebankových spoločnostiach by ste sa nemali stretnúť s neserióznym prístupom. O to horšie to môže byť v prípade, ak sa jedná o nebankovú spoločnosť bez licencie, ktorá ponúka rýchle pôžičky za nejasných podmienok. Na základe týchto nejasných podmienok sa môžete ľahko dostať do problémov a rýchly úver sa môže niekoľkonásobne predražiť.

Na záver si v krátkosti zosumarizujme plusy a mínusy banky resp. nebankovej spoločnosti.

Banka:

+ poskytuje za výhodnejších podmienok (nižší úrok)

+ kontrola zo strany NBS, menšie riziko

+ ponuka zvýhodnených pôžičiek, bonusy za vernosť atď.

– náročnejší proces schvaľovania (preverovanie v registroch)

– dlhé trvanie, kým sa k peniazom dostanete

Nebanková spoločnosť:

+ pri vybavovaní pôžičky minimum dokladov a potvrdení

+ rýchly prístup k peniazom

+ bez ručiteľa, bez registrov, bez preukazovania účelu

– vysoké úroky a poplatky

– niekedy neseriózny prístup a nejasné podmienky

Či sa už rozhodnete pre banku alebo nebankovú spoločnosť, majte stále na pamäti, aby ste si požičali len toľko, koľko ste schopní splatiť. A v prípade problémov so splácaním sa včas obráťte na danú banku, či nebankovku, aby ste predišli zbytočným komplikáciam, ktoré sa Vám určite predražia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *