Kúpno-predajná zmluva na auto: Dôležité informácie a tipy

Pri kúpe alebo predaji ojazdeného vozidla je kúpno-predajná zmluva na auto nevyhnutnou súčasťou procesu. Tento dokument má zásadný význam, pretože potvrdzuje prenos vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové informácie a tipy, ktoré by ste mali mať na pamäti pri príprave kúpno-predajnej zmluvy na auto.

Základné údaje v kúpno-predajnej zmluve

Kúpno-predajná zmluva na auto by mala obsahovať nasledujúce základné údaje:

 1. Údaje o predávajúcom a kupujúcom: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo (ak je k dispozícii) a občiansky preukaz alebo pas pre identifikáciu.
 2. Údaje o vozidle: Značka, model, rok výroby, VIN číslo (identifikačné číslo vozidla), evidenčné číslo, typ karosérie, farba a počet najazdených kilometrov.
 3. Cena vozidla: Celková suma, za ktorú sa vozidlo predáva, vrátane akýchkoľvek zliav alebo príplatkov.
 4. Dátum a miesto uzatvorenia zmluvy: Presný dátum a miesto, kde sa zmluva uzatvára a podpisuje.
 5. Záruky a vyhlásenia: Predávajúci by mal poskytnúť záruky týkajúce sa vlastníctva, stavu vozidla a platnosti dokladov, ako aj vyhlásenia o prípadných záväzkoch alebo obmedzeniach súvisiacich s vozidlom.
 6. Spôsob platby: Údaje o spôsobe platby, či už ide o hotovosť, bankový prevod alebo inú metódu.
 7. Prevod vlastníctva a termíny: Dohoda o termíne, do ktorého musí byť vozidlo prevzaté a vlastníctvo vozidla prevedené na nového majiteľa.

Tipy pre prípravu kúpno-predajnej zmluvy na auto

 1. Použite vzor alebo formulár: Na internete nájdete mnoho vzorov kúpno-predajných zmlúv na auto. Použitie týchto vzorov vám uľahčí prácu a zabezpečí, že zmluva bude obsahovať všetky potrebné náležitosti.
 1. Dvojitý exemplár: Pripravte dva identické exempláre zmluvy, jeden pre predávajúceho a druhý pre kupujúceho. Obe strany by mali mať svoju kópiu zmluvy ako dôkaz o transakcii.
 2. Overenie podpisov: Aj keď to nie je vždy povinné, overenie podpisov na kúpno-predajnej zmluve na auto notárom alebo advokátom môže byť užitočné pre prípad budúcich sporov.
 3. Fotografie vozidla: Priložte k zmluve fotografie vozidla, aby ste mali dôkaz o jeho stave v čase predaja. To môže byť užitočné v prípade, že by sa neskôr objavili nejaké problémy alebo spory.
 4. Kontrola dokladov: Pred podpisom zmluvy sa uistite, že ste skontrolovali všetky potrebné doklady, ako sú technický preukaz, platná STK a emisná kontrola a doklady o poistnom krytí.
 5. Uzatvorenie zmluvy v prítomnosti svedka: Ak je to možné, uzatvorte zmluvu v prítomnosti svedka, ktorý môže potvrdiť podpisy a skutočnosti uvedené v zmluve.
 6. Dohodnutie podmienok pre storno zmluvy: V zmluve by mali byť jasne uvedené podmienky a termíny pre storno zmluvy, vrátane prípadných sankcií alebo náhrad, ktoré by mohli byť uplatnené v prípade nedodržania zmluvy.
 7. Kontrola právnych predpisov: Pred podpisom zmluvy sa uistite, že ste si overili platnosť všetkých požiadaviek a postupov stanovených v zmluve v súlade s právnymi predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa kúpy a predaja vozidiel vo vašej krajine.

V závere

Kúpno-predajná zmluva na auto je základným dokumentom, ktorý potvrdzuje prenos vlastníctva vozidla medzi predávajúcim a kupujúcim. Je dôležité, aby ste pri príprave zmluvy postupovali dôkladne a zohľadnili všetky potrebné údaje a tipy uvedené v tomto článku. Týmto spôsobom si môžete byť istí, že ste urobili všetko preto, aby bola zmluva platná, zákonná a v súlade s právnymi predpismi.