Pzp porovnanie cez internet

Online porovnanie je veľmi efektívnym nástrojomUž ste prišli na to, kde a ako zistiť, aké ponuky poistenia sa vám núkajú a aké je najvýhodnejšie? Aby ste už nemuseli osobne chodiť do každej pobočky zvlášť a zisťovať ich rozličné ponuky, využite pzp porovnanie cez internet. Na stránke uzavripzp.sk, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na vyššie označený výraz nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o povinnom zmluvnom poistení. Okrem toho v nej môžete priamo požiadať o tento typ poistenia takú spoločnosť, ktorá vám bude z porovnania pzp najviac vyhovovať. Zaujímavosťou je, že v tejto oblasti chcel preraziť aj samotný Google, ale nepodarilo sa mu to.

Povinné zmluvné poistenie (PZP), zákonná poistka alebo aj zákonné poistenie označujú ten istý druh poisťovacej povinnosti. To znamená, že zákon nariaďuje poistiť isté druhy vozidla. Ide hlavne o všetky vozidlá s evidenčným číslom, či už motorové (automobil, motocykel…) alebo nemotorové (prípojné vozidlo) a o niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla (vysokozdvižné vozíky…). Kto sa tejto povinnosti vyhne môže byť vysoko pokutovaný, hlavne ak na to príde pri kontrole vozidla hliadka Policajného zboru. Jednorazová pokuta môže byť oveľa vyššia ako poplatok za celoročné poistenie daného vozidla. V prípade zavinenia dopravnej nehody s nepoisteným vozidlom sa najskôr na pokute nedoplatíte. Okrem škody spôsobenej iným vozidlám budete musieť zaplatiť aj pokutu za porušenie zákona a spôsobenie dopravnej nehody, ktorá v niektorých prípadoch môže presiahnuť až niekoľko miliónov eur. Tieto fakty snáď presvedčia každého, kto mal o dôležitosti povinného zmluvného poistenia nejaké pochybnosti.

Poistiť treba nie len auta, ale každé vozidloPovinné zmluvné poistenie auta

Ako sme už vo vyššom odseku spomenuli, povinné zmluvné poistenie sa netýka len auta, ale najväčšiu skupinu poistených vozidiel tvoria práve automobily. Či už ide o osobné, nákladné, športové, pracovné, historické alebo iné automobily. Poistené musia byť aj také motorové vozidlá, ktoré nie sú veľmi využívané resp. sú využívané len zriedkavo, ale prichádzajú do styku s cestnou premávkou. To znamená, že aj keď jazdíte iba po svojej obci, povinné zmluvné poistenie auta a iného dopravného prostriedku mať uzatvorené musíte. Pretože policajné hliadky sa takýmto obciam nevyhýbajú. Ba naopak, už veľakrát sa stalo, že obyvatelia takýchto odľahlejších obcí boli prekvapení, ak ich členovia Policajného zboru požiadali o preukázanie dokladov od vozidla a samozrejme povinné zmluvné poistenie na toto vozidlo nemali.

Najlacnejšie je jedine online

Samozrejme, o tom, kto vám ponúka najlacnejšie pzp, sa môžete dozvedieť aj tak, že si osobne pochodíte všetky pobočky. Prečo to však robiť, keď môžete zistiť poskytovateľa najlacnejšie ho poistenia za niekoľko minút? Len si predstavte, koľko času by vám zabralo pochodiť jednotlivé pobočky, ktorí sa možno ani nenachádzajú v meste vášho bydliska. Ďalej si predstavte, že by ste si potom museli robiť jednotlivé porovnania osobne. Zatiaľ čo sa tí, čo využívajú pzp online tešia z toho, že takéto porovnávania robiť nemusia, pretože im porovnanie na stránke uzavripzp.sk zobrazí všetky relevantné výsledky aj s indikáciou ceny za pzp. Takže nielenže máte všetky poisťovacie spoločnosti „pochodené“ do niekoľkých minút, ale do niekoľkých minút máte aj výsledky a výpočty ceny pzp, z ktorých jedna bude určite tá najlacnejšia.

Čo je vlastne predmetom porovnania?Čo porovnanie vlastne porovnáva?

Pzp porovnanie porovnáva viacero údajov. Nejde len o údaje ohľadom samotného vozidla, ale aj o údaje týkajúce sa majiteľa daného vozidla. Informácie, ktoré musíte o vašom vozidle zadať, sú nasledujúce: typ vozidla (či ide o automobil do 3,5 tony, motocykel, prípojné vozidlo alebo dodávku do 3,5 tony), účel využitia vozidla, približný počet kilometrov, ktoré s vozidlom prejdete za jeden rok, okres, kde sa momentálne vozidlo nachádza, typ, značka a rok výroby vozidla, ako aj typ paliva, na ktoré dané vozidlo jazdí. Dôležité je doplniť aj údaje o motore, ako jeho objem a výkon. Formulár vyžaduje aj informácie ako najväčšia prípustná hmotnosť a prevádzkovú hmotnosť.

Ak ste majiteľom vozidla, ktoré chcete poistiť, treba vyplniť aj tieto informácie: dátum narodenia, dátum získania a číslo vodičského preukazu, či ste právnická alebo fyzická osoba, v akej obci bývate, ako aj jej poštové smerovacie číslo. Cenu pzp môže ovplyvniť aj fakt, či ste už niekedy spôsobili nehodu a ako dlho ste už odvtedy bez nehody.

Niektoré poisťovacie spoločnosti majú zľavy v prípadne špeciálnych okolností. Môže ísť napríklad o tieto: či máte účet v OTP banke alebo či máte dieťa do 15 rokov alebo ak v súčasnosti platíte iný druh poistenia. Cena pzp môže byť ovplyvnená aj tým, či je vaše vozidlo už poistené v inej spoločnosti a vy si chcete napríklad overiť ceny v iných poisťovacích spoločnostiach, pretože nie ste so súčasným pzp spokojný. Výhodou tohto typu poistenia je, že ho môžete kedykoľvek a z rôznych dôvodov vypovedať.

Obsluha je veľmi jednoducháAk ste si na uzavripzp.sk urobili porovnanie jednotlivých poistení a ste už aj rozhodnutý niektoré z neho si zobrať, môžete danú spoločnosť o neho požiadať priamo kliknutím na konkrétny výpočet. Stačí doplniť niekoľko údajov a na váš mail vám bude doručený návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie výšky poistného a dočasnú bielu kartu. Biela karta slúži ako dôkaz toho, že ste povinné zmluvné poistenie uzavreli, takže pri kontrole vám policajti nebudú môcť vyčítať, že ho uzatvorené nemáte, ak sa touto kartičkou preukážete. Táto karta je však platná 30 dní. Do tejto doby je potrebné zaplatiť poistné, ináč vám poistenie zanikne. Po zaplatení a evidovaní platby vám poisťovňa zašle na domácu adresu originál bielu kartu, ako aj zelenú kartu, ktoré budú platiť riadne, to znamená počas celej doby, na ktorú ste povinné zmluvné poistenie uzatvorili. Ako sme už povedali, toto poistenie môžete kedykoľvek zrušiť. Ak však ide o dôvod nájdenia lacnejšej poistky, môžete tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred ukončením doby poistenia. V opačnom prípade vaša žiadosť o odstúpenie nebude akceptovaná.

Ak máte viac otázok, s pzp porovnaním sa môžete stretnúť aj v iných článkoch na tejto stránke, ktorá vám možno poskytne viac pre vás potrebných informácií.

Výpoveď pzp – ako na to?

Vypovedajte nevýhodnú zmluvu a uzatvorte novúV tomto článku sa povenujeme tomu, z akých príčin je možné podať výpoveď z povinného zmluvného poistenia. Začnime však všeobecným vysvetlením tohto typu poistenia a potom prejdeme ku konkrétnym dôvodom výpovede. Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktorí musia mať uzatvorené všetci, bez ohľadu na vek, rasu, občianstvo, stav bankového účtu… Tento typ poistenia sa vzťahuje na motorové, ale aj nemotorové vozidlá s evidenčným číslom a na niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla. V skratke sme si povedali, čo to je pzp a teraz sa venujme dôvodom, pre ktoré máte plné právo podať žiadosť o výpoveď PZP.

Dôvody na zrušenie

Základných dôvodov na žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy je šesť. Ide konkrétne o tieto: výpoveď kvôli ukončeniu doby poistenia, kvôli zániku vozidla, kvôli zmene vlastníka vozidla, kvôli vyradeniu vozidla z evidencie, kvôli krádeži vozidla a z iných dôvodov.

 1. zrušenie PZP kvôli ukončeniu doby poistenia

Tento dôvod výpovede poistenia patrí ku „klasickým“ dôvodom. Dané poistenie ste sa rozhodli zrušiť, lebo sa blíži doba ukončenia poistenia a vy buď s poisťovateľom nie ste spokojný alebo ste si len našli niekoho, kto vám ponúkol výhodnejšie poistenie. Máte plné právo sa slobodne rozhodnúť, či chcete s poskytovateľom poistenia pokračovať aj v nasledujúcom roku alebo nie.

 1. výpoveď PZP kvôli zániku vozidla

Vypovedať vaše súčasné poistenie máte právo aj v prípade, že vaše vozidlo ukončilo svoju životnosť. To znamená, že bolo buď zošrotované alebo znefunkčnené iným spôsobom, ktorý však treba pri výpovedi preukázať.

 1. odhlásenie PZP kvôli zmene vlastníka vozidla

V súčasnej dobe sa predávajú hlavne ojazdené vozidlá, a to z toho dôvodu, že ich cena je oveľa nižšia, než cena nových vozidiel. Ak patríte k tým, ktorí svoje vozidlo predajú, a teda vozidlo tým zmení vlastníka, takisto by ste mali vozidlo z poistenia odhlásiť. Vozidlo je potrebné odhlásiť aj v tom prípade, ak niekomu vozidlo darujete, keďže darovacou listinou sa mení aj vlastník vozidla.

 1. výpoveď PZP kvôli vyradeniu vozidla z evidencie

Žiadosť o zrušenie poistky podajte aj v tom prípade, ak bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie z rôznych príčin. Možno už nespĺňa stanovené technické parametre vozidla, prípadne má iné vedy, ktoré bránia jeho legálnej pojazdnosti.

 1. zrušenie PZP kvôli krádeži vozidla

Relevantným dôvodom na žiadosť o zrušenie zmluvy je aj odcudzenie vozila, resp. jeho krádež. Ak ste nemali šťastie a nejaký lump vás pripravil o vaše vozidlo, nečakajte a poistenie v čo najkratšej dobe zrušte. Ak sa vaše vozidlo nájde, nie je problém získať nové poistenie a možno aj so zaujímavejšou cenou.

 1. z iných dôvodov

Vyššie zmienených päť dôvodov na zrušenie PZP patria k tým smutnejším resp. nešťastnejším. Posledný dôvod, ktorý uvádzame, je veľmi všeobecný. Môže zahŕňať napríklad to, že ste našli lepšieho poisťovateľa, prípadne lepšiu cenu poistného atď. Nikto vás nemôže prinútiť nasilu, aby ste zotrvali v danej spoločnosti, hoci ste aj podpísali zmluvu. V dnešnej dobe je viac ako bežné, že majitelia vozidiel hľadajú čo najlacnejšiu poistku, pretože si ju zabezpečujú len z toho dôvodu, že je stanovená zákonom. Preto, ak objavia výhodnejšieho poskytovateľa, pri prvej príležitosti neváhajú, a chcú ušetriť čo najviac eur.

Pri každom predčasne ukončenom, a teda vypovedanom povinnom zmluvnom poistení, vám bude vrátená čiastka, ktorá zodpovedá sume poistenia odo dňa odoslania výpovede až po deň, kedy malo pôvodne toto poistenie skončiť.

Postupujte podľa presného návodu ako podať žiadosť o zrušenieAko podať žiadosť?

Vypovedať vaše súčasné povinné zmluvné poistenie môžete dvoma spôsobmi. Buď osobne v pobočke poisťovne alebo poštou. V každom prípade však musíte napísať písomnú žiadosť s odôvodnením, prečo chcete vaše súčasné povinné zmluvné poistenie vypovedať. Viete, ako má taká žiadosť o výpoveď vyzerať? Ak nie, kliknite si na vyznačený výraz, ktorý vás presmeruje na stránku uzavripzp.sk, v ktorej sa dozviete všetko dôležité o výpovedi a v ktorej nájdete ešte k tomu aj jednotlivé vzory žiadosti na jednotlivé dôvody zrušenia. Takže máte ušetrenú väčšiu časť práce, keďže dané údaje stačí zameniť za tie vaše. V zahraničí je postup iný.

Ak by ste sa však rozhodli žiadosť o zrušenie napísať sami, nezabúdajte na niekoľko dôležitých bodov, akými sú údaje o vás, ako osobe, ktorá chce poistenie zrušiť: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti; údaje o vozidle, ktorého poistenie chcete zrušiť (továrenská značka, evidenčné číslo); potrebné je uviesť aj predmet žiadosti napr. Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenie č. xxxx (treba uviesť číslo vašej poistnej zmluvy) resp. Výpoveď PZP č. xxxx. Nakoniec nezabudnite túto žiadosť vlastnoručne podpísať.

Dokladovania k jednotlivým dôvodom žiadosti o zrušenie PZP

Okrem písomnej žiadosti o výpoveď PZP je potrebné dokladovať aj niektoré údaje. Závisí to od toho, o aký dôvod zrušenia ide. Takže, ak ide o výpoveď kvôli zániku vozidla, je potrebné dokladovať potvrdenie o likvidácii vozidla. Pre prípad kvôli zmene vlastníka vozidla dodajte buď darovaciu zmluvu alebo kúpnopredajnú zmluvu. Pri prípade vyradenia vozidla z evidencie doložte doklad, ktorý dokazuje jeho vyradenie. Pri krádeži vozidla je potrebné pripojiť napr. policajný záznam o jeho krádeži. Ostatné dôvody si dokladovania nevyžadujú.

Uzavripzp s najlepšími cenami zákonného poistenia

Táto nová služba Vám ušetrí na poisteníUž ste sa stretli s Uzavripzp? Nie? Uzavripzp je internetová stránka, ktorá poskytuje povinné zmluvné poistenie rôzneho typu. Či už hľadáte zákonné poistenie na osobné auto, motocykel, dodávku alebo prívesný vozík, všetko nájdete na uzavripzp. Zákonná poistka, ako už z názvu vyplýva, je poistenie, ktoré je prikázané zo zákona. Musí byť uzatvorené na každé motorové vozidlá s evidenčným číslom, nemotorové vozidlá s evidenčným číslo, ako aj na špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla. Týka sa každej kategórie používateľov vozidiel. jednotlivé ceny pzp sa viac či menej odlišujú, preto je veľmi dôležité, aby ste si urobili prieskum toho, čo sa vám ponúka, ak sa snažíte ušetriť každé euro. Viete u koho nájsť to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie online

Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie nájdete online, to znamená na internete. Samozrejme, našli by ste ho aj v prípade, že by ste si spravili osobný prieskum poisťovacích spoločností, ale zabralo by vám to niekoľkonásobne viac času, než si zisťovať ceny pzp online. Výhodou požiadania cez internet je aj to, že ak si uvedomíte večer, že vaše poistenie končí dnes alebo nasledujúci deň, ešte v ten večer môžete mať vytlačenú dočasnú bielu kartu, ktorá vaše poistenie predĺži po dobu 30 dní. Myslíte, že nejaká poisťovacia spoločnosť otvorí svoju pobočku večer len kvôli tomu, že ste si uvedomili, že nemáte poistenie? Okrem toho vás budú považovať za nezodpovedného. V niektorých prípadoch pochopia, že máte na starosti aj iné povinnosti. Pzp online to plne chápe a nebude vás súdiť za to, že vaše poistenie skončilo vašu platnosť v deň, keď žiadate o iné poistenie.

Dostanete bielu kartu na 30 dníPrečo je biela karta pzp online platná len 30 dní? Karta, ktorá vám bude odoslaná na vašu mailovú adresu po požiadaní o zákonné poistenie je platná len toľko dní, pretože do tejto doby je potrebné zaplatiť sumu za poistenie, ktoré ste si zvolili. Čím skôr tak urobíte, tým skôr vám bude poštou zaslaná originál biela a zelená karta. So zelenou kartou môžete bez obáv cestovať aj v zahraničí, pretože práve táto karta slúži ako doklad, že povinné zmluvné poistenie máte uzatvorené v krajine vášho trvalého bydliska. Ak do 30 dní poistné nezaplatíte, vaša žiadosť sa automaticky anuluje a vaše vozidlo nebude poistené, čím riskujete vysoké pokuty.

V prípade neuzatvorenia poistenia vás môže hliadka Policajného zboru pokutovať až niekoľkými stovkami eur, čo v niektorých prípadoch presahuje niekoľkonásobne cenu za ročné povinné zmluvné poistenie. Ak sa vám nešťastnou náhodou „podarí“ zaviniť dopravnú nehodu, hoci nemáte zákonné poistenie uzatvorené, počítajte s tým, že sa z finančnej ujmy len tak ľahko nespamätáte. Prečo? Pretože budete musieť zaplatiť škodu, ktorú ste spôsobili iným vozidlám a k tomu aj pokutu, ktorá nemá problém presiahnuť aj milión resp. niekoľko miliónov eur. Preto toto nezanedbávajte a využite pzp online s uzavripzp, ktoré výrazne ušetrí váš čas aj peniaze.

Porovnávajte a pýtajte saPorovnanie ceny a ponúk

Využite pzp online s uzavripzp, ktoré vám ako jediné ponúka komplexné porovnanie cien jednotlivých poisťovacích spoločností na základe vašich kritérií resp. parametrov, ktoré ste do porovnávacieho formulára uviedli.

Porovnanie pzp online je ideálne pre tých, ktorí nechcú strácať čas a ani peniaze. Predstavte si reálne, koľko času by ste strávili, ak by ste zisťovali všetky ponuky osobne v jednotlivých pobočkách poisťovní. Máte nejaké spoločnosti vytipované? Tri či štyri? Jedno sedenie vychádza približne na polhodiny, to si predstavte štyrikrát, plus cesta, ktorú by ste museli prejsť, aby ste sa do pobočky dostavili. A čo keď práve tá piata spoločnosť ponúka to najlacnejšie poistenie auta? Nežite v neistote. Ak využijete porovnanie pzp online, neriskujete to, že nejakú ponuku resp. poisťovaciu spoločnosť prehliadnete. Stačí, ak zadáte údaje do formulára len raz a stránka uzavripzp vám automaticky vygeneruje jednotlivé ceny podľa vašich kritérií, a to v rôznych spoločnostiach. Celý tento proces netrvá ani 15 minút. Takže v porovnaní s osobnými žiadosťami ste s porovnaním pzp online ušetrili niekoľko hodín času, ktoré môžete tráviť napríklad aj oddychom a nie vybavovaním oficialít.

Okrem toho, porovnanie pzp online vám ukáže, ktoré je skutočne to najlacnejšie. Veľa pracovníkov, ak nie všetci, vám budú tvrdiť, že poskytujú to najlepšie a najlacnejšie poistenie. Overte si to. Navštívte stránku uzavripzp a hneď budete mať jasno. Porovnanie pzp online vám ukáže niekoľko ponúk poisťovacích spoločností, z ktorých jedna bude určite tá najlacnejšia. Priamo na stránke si potom o vaše zákonné poistenie môžete priamo požiadať. Bude stačiť dopísať už len vašu mailovú adresu, na ktorú vám daná spoločnosť zašle údaje na zaplatenie, návrh a podmienky zmluvy a dočasnú bielu kartu, o ktorej sme si povedali viac vyššie a ktorú musíte mať nevyhnutne pri sebe pri každej kontrole policajnou hliadkou.

Čo treba do formulára na stránke uzavripzp vypísať? Primárne treba zadať také údaje o vozidle, ktoré nájdete aj v jeho technickom preukaze. Ide o tieto: miest, kde sa aktuálne vozidlo nachádza, účel jeho využitia, počet kilometrov najazdených za rok, značka a model vozidla, rok jeho výroby, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, objem a výkon motora, ale aj typ paliva vozidla. V druhom rade treba uviesť údaje o majiteľovi vozidla a v rámci nich: dátum jeho narodenia, dátum získania jeho vodičského preukazu a číslo tohto preukazu, či už majiteľ niekedy spôsobil nejakú nehodu, ak áno, ako dlho odvtedy je bez nehody, mesto a PSČ miesta, kde býva. Je potrebné vyplniť aj také údaje ako: či máte dieťa do 15 rokov, či máte účet v OTP banke, či ste platiteľom iného druhu poistenia, ale aj odkedy chcete, aby poistenie auta, prípadne iného vozidla platilo alebo či máte už niekde dané vozidlo poistené. Iné údaje by vás už prekvapiť nemali, keďže toto je všetko, čo od vás formulár na stránke uzavripzp žiada, aby vám ponúkol čo najpresnejší výpočet vášho povinného zmluvného poistenia.

Zaujímavosť – v budúcnosti by autonómne autá mohli úplne zmeniť trh s poistením vozidiel, viacej sa dočítate tu.

Cetelem – výhodné pôžičky pre každého

Cetelem si na slovenskom nebankovom trhu vydobil veľmi stabilnú pozíciu a je vnímaný ako jedna z najlepších nebankových spoločnostíK popredným lídrom medzi poskytovateľmi nebankových úverov na slovenskom finančnom trhu patrí Cetelem Slovensko a.s. Táto nebanková spoločnosť patrí do medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, fungujúcej od roku 2000. Skupina BNP Paribas má svoju pôsobnosť v 80 krajinách sveta a jej služby poskytuje viac ako 200 000 zamestnancov. Cetelem Slovensko a.s. sa zameriava hlavne na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V produktovom portfóliu klient nájde tri základne produkty: nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty. Spoločnosť začala písať svoju históriu v roku 2000 a za obdobie 14 rokov poskytla viac ako 1,2 milióna úverov. Z tohto čísla je zrejmé, že Cetelem pôžička je u slovenských spotrebiteľov veľmi obľúbená a vyhľadávaná. Článok je určený hlavne pre tých, ktorí zvažujú požiadať o úver od spoločnosti a potrebujú sa zorientovať v jej ponuke. V prípade, ak po prečítaní článku zistíte, že firma ponúka presne takú finančnú pomoc, ktorú potrebujete, môžete o ňu požiadať cez kontakt uvedený na konci textu.

Cetelem ponúka niekoľko typov úverových produktov. Domnievame sa, že pre čitateľa tohto článku bude najdôležitejšie objasnenie ponúkaných produktov, ich základných parametrov a rozdielov medzi nimi.

Pôžička na čokoľvek

 • od 2000 € do 25 000 €
 • doba splatnosti 648 mesiacov
 • prednostné vybavenie
 • úroková sadzba 8,39 % a RPMN 8,72 %
 • bez dokladovania účelu

Cetelem pôžička poskytuje veľmi výhodné podmienky, no pri podmienkách na získanie tejto pôžičky je táto nebankovka náročnejšia

Pôžička na čokoľvek od Cetelemu má hneď niekoľko výhod. Ako vyplýva z názvu, prvou z nich je to, že nemusíte preukazovať účel použitia peňazí. Je úplne jedno, či chcete vyplatiť staré dlhy, alebo kúpiť novú kuchyňu. Druhou výhodou je garancia prednostného vybavenia. Po vyplnení žiadosti sa výsledok dozviete okamžite po jej odoslaní vďaka online posúdeniu. Treťou výhodou je pomerne vysoká suma, až 25 000 €, ktorú si od Celetemu môžete požičať.

Expresná pôžička

 • od 500 € do 2000 €
 • doba splatnosti 648 mesiacov
 • úroková sadzba 18,9 % a RPMN 20,63 %
 • možnosť poistenia splácania úveru
 • bez overovania v registri

Je ideálna pre ľudí, ktorí si potrebujú súrne požičať menšiu sumu peňazí s krátkou dobou splatnosti. Veľkým pozitívom je rýchle posúdenie žiadateľa, v niektorých prípadoch aj bez overovania v registri dlžníkov. Negatívom expresnej pôžičky je vysoký úrok, 18,9 %, ale pri tomto type rýchlej pôžičky je nutné počítať s vyšším úrokom.

Pôžička na nové alebo ojazdené auto

 • až od 200 € do 34 000 €
 • bez akontácie
 • doba splatnosti 684 mesiacov
 • úroková sadzba od 7,59 % a RPMN od 7,86 % ročne
 • možnosť poistenia splácania úveru

Spoločnosť Cetelem umožňuje nákup nového automobilu alebo automobilu z autobazáru. Pri nákupe ojazdeného auta je limit 10 rokov od výroby. Pôžička na auto od Cetelemu má nespornú výhodu v tom, že jednak nemusíte platiť žiadnu akontáciu a zároveň nemáte auto na leasing, čiže od momentu nákupu je automobil vo Vašom vlastníctve.

Pôžička na rekonštrukciu a bývanie

 • od 2000 € do 34 000 €
 • doba splatnosti 684 mesiacov
 • úroková sadzba od 8,39 % a RPMN 10,36 % ročne
 • možnosť poistenia splácania úveru
 • bez založenia nehnuteľnosti

Tento typ je určený výhradne na rekonštrukciu súčasného bývania alebo na nákup nového bytu. Medzi výhody tohto typu úveru je možné zaradiť vysokú sumu, prijateľný úrok a to, že nie je potrebné dávať svoju nehnuteľnosť do zálohy.

Pôžička na splatenie úverov

 • od 2000 € do 34 000 €
 • doba splatnosti 6120 mesiacov
 • úroková sadzba od 8,39 % a RPMN 8,72 % ročne
 • možnosť poistenia splácania úveru
 • možnosť zníženia splátok až o 30 %

Pokiaľ splácate niekoľko rôznych úverov, leasingov alebo máte ďalšie finančné záväzky, tak pôžička na splatenie úverov od Cetelemu Vám zjednoduší Vašu zložitú situáciu. Spojenie viacerých úverov do jedného Vám umožní ušetriť na poplatkoch za vedenie nevýhodných úverov, zároveň vďaka dlhšej dobe splácania si môžete znížiť výšku splátok až o 30 %.

Kreditná karta

 • úverový rámec až do 1500 € s možnosťou navýšenia
 • úroková sadzba 1,49 %m.
 • 0 % úrok na nákupy až 52 dní
 • mesačný poplatok 2,99 € za správu revolvingového účtu
 • poplatok 4,50 € za výber z bankomatu
 • non stop prístup k účtu
 • možnosť poistenia splácania úveru
 • odmeny za používanie karty

Kreditná karta umožňuje klientom tejto spoločnosti disponovať sumou až 1500 €, ktorú je možné navýšiť až na 3400 €. Úrok za používanie karty sa pohybuje vo výške 1,49 % mesačne, no bezúročné obdobie trvá až 52 dní. Túto kartu je možné používať na nakupovanie v rôznych obchodoch alebo na výber peňazí z bankomatov s logom MasterCard. Cetelem karta platí aj v zahraničí. Výhodou sú odmeny za používanie karty, konkrétne 1,5 % z každej bezkontaktnej platby a 1 % z ostatných platieb kartou získa klient naspäť na účet. Najviac však 1 % z maximálneho možného úverového rámca. Tento bonus platí nielen pri nákupoch v kamenných predajniach, ale aj na internete. Nevýhodou je poplatok za vedenie karty a rovnako ako vysoký poplatok za výber z bankomatu.

Nákup na splátky

 • široká sieť obchodných partnerov
 • doba splácania 6 48 mesiacov
 • výška úveru od 100 € do 17 000 €

Cetelem poskytuje nákup na splátky vo forme klasického spotrebiteľského úveru. V rámci Slovenskej republiky má širokú sieť obchodných partnerov, cez ktorých zabezpečuje predaj na splátky. Výška splátky pri tomto spotrebiteľskom úvere priamo závisí od doby splácania a jej presnú sumu si dokážete vypočítať prostredníctvom kalkulačky priamo na stránke tejto nebankovej spoločnosti.

Ako požiadať?

 1. Online: pohodlný spôsob získania pôžičky. V online formulári si nastavíte výšku úveru a dobu splatnosti podľa Vašich predstáv. Vyplníte žiadosť, po jej odoslaní do 5 minút získate výsledok predbežného posúdenia. V prípade kladného posudku Vám bude zaslaná zmluva, ktorú podpíšte a pošlete naspäť na adresu spoločnosti Cetelem Slovensko. Do 3 dní, ako spoločnosť dostane Vašu zmluvu, budete mať peniaze na účte.
 2. Telefonicky: Po zavolaní na infolinku sa Vám budú venovať ich finanční špecialisti, ktorí Vám vypracujú úver presne podľa Vašich potrieb. Číslo  infolinky nájdete v časti „kontakt“.

Podmienky

 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • vek od 18 do 65 rokov, v čase doplatenia vek max. 70 rokov
 • potrebné doklady: – doklad totožnosti (fotokópia OP)

– výpis z bankového účtu
– doklad o príjme (zamestnanec – výplatná páska, podnikateľ – oprávnenie na podnikanie za obdobie min. 12 mesiacov, dôchodca – dôchodkový výmer)

Výhody

 • bez poplatkov (za poskytnutie pôžičky, predčasné splatenie alebo za mimoriadnu splátku)
 • garantovaná úroková sadzba počas celej doby splácania
 • výška úroku porovnateľná s niektorými bankami
 • bez ručiteľa (do 25 000 €) alebo založenia nehnuteľnosti
 • rýchle posúdenie
 • bez potreby zakladania nového účtu
 • možnosť poistenia schopnosti splácať úver
 • možnosť splácania trvalým príkazom alebo inkasom
 • kalkulačka – jednoduchý spôsob zistenia výšky splátok
 • online klientska zóna s prehľadom o stave Vášho úverového účtu

Kontakt

Niekedy je lepšie kontaktovať Cetelem priamo, preto je nutné vedieť kontaktné údaje na túto spoločnosť

Sídlo spoločnosti: CETELEM SLOVENSKO a.s.
Panenská 7
812 36 Bratislava 1

Poštová adresa: CETELEM SLOVENSKO a.s.
Kuzmányho 20
010 01 Žilina

Infolinka: 0850 111 212 (zo Slovenskej republiky)
+421 2 5934 27 73 (zo zahraničia)
Email: [email protected] (Po – Pia: 8:00 – 18:00)
[email protected] (Posúdenie žiadostí)
[email protected] (Riešenie sťažností)

Slovenská požičovňa – peniaze do každej domácnosti

Za Slovenskou požičovňou stojí silná značka CFHSlovenská požičovňa patrí medzi nebankové spoločnosti. V porovnaní s inými nebankovými spoločnosťami je na slovenskom trhu dlhšie, konkrétne od roku 1995. V roku 2005 si ju vzala pod ochranné krídla spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s., ktorá patrí do bankovej skupiny VÚB – Intesa Sanpaolo. Poskytuje rýchle pôžičky, na bývanie, refinančné alebo tzv. hypopôžičky na čokoľvek alebo na kúpu nehnuteľnosti.

Pôžičky od tejto spoločnosti

Ponuka Slovenskej požičovne môže ulahodiť aj náročnejším klientom, resp. takým, ktorí potrebujú vyššiu sumu. Ponúkajú pôžičky od 600 až do 100 000 eur. Závisí to od toho, ako rýchlo a na čo dané peniaze potrebujete. Preto je na mieste venovať sa úverom, ktoré poskytuje, po jednom.

Najľahšia pôžička

Už názov evokuje, že ide o najľahšie a najrýchlejšie získateľnú pôžičku, ktoré spoločnosť poskytuje. K peniazom sa môžete dostať už do 24 hodín, v niektorých prípadoch do pár minút. K dispozícií máte sumy od 600 do 5 000 eur. Splácať môžete už od 16 eur mesačne, pričom sa spláca od 1 roka do 5 rokov. Požiadať o ňu môžete online alebo telefonicky (viac v časti Spôsob vybavenia). Určite viacerých z vás zaujíma presný výpočet splátok, ktorý vám vyráta kalkulačka Slovenskej požičovne.

Mesačné splátky si vypočítate cez kvázi kalkulačku priamo v žiadostiKalkulačka splátok

Ak by ste chceli porovnať kalkulačky rôznych poskytovateľov pôžičiek, dovolíme si tvrdiť, že Slovenská požičovňa výpočet trošku komplikuje, pretože kalkulačka obsahuje aj také potrebne vyplniteľné údaje, ako sú: vaše najvyššie ukončené vzdelanie, dátum narodenia, rodinný stav, pracovné zaradenie, spôsob bývania a to, či vám chodí mzda na účet. Kalkulačka je porovnateľná s ich nezáväznou žiadosťou o pôžičku. Teda, hoci sú tieto údaje na výpočet splátok povinné, neznamenajú žiaden záväzok.

Cez kalkulačku musíte prejsť, aj keď o výpočet splátok nestojíte, pretože slúži ako „predžiadosť“ o pôžičku.

Nákupná pôžička

Podobne ako „najľahšia pôžička“, aj pri tomto type vám Slovenské požičovňa ponúka od 600 do 5 000 eur už do 24 hodín. Doba splácania môže byť o 1 rok dlhšia, to znamená, že najdlhšie ju môžete splácať až 6 rokov. vybaviť ju možno online alebo telefonicky. Výhodou nákupnej pôžičky je, že vám vráti 5% nákupu (po preukázaní pokladničného bloku). Celkovo vám môžu vrátiť až 250 eur. O vrátenie 5% môžete požiadať telefonicky alebo mailom.

Refinančná pôžička

Čoraz viac rozširujúci sa produkt má svoje zastúpenie aj v Slovenskej požičovni. Na refinancovanie vám môžu požičať od 5 000 do 20 000 eur. Ak by ste o ňu chceli požiadať, je potrebné osobné stretnutie, ktoré si dohodnete po zavolaní do sídla (číslo nižšie) alebo po vyplnení vašich kontaktných údajov online.

Pôžička na bývanie

Spoločnosť myslí aj na to, že doba ide dopredu a tak sa trendy menia aj v bývaní. V horšom prípade ide o povinné opravy bývania. Pôžička na bývanie vám zabezpečí financie od 5 000 do 20 000 eur. Nemusíte ručiť nehnuteľnosťou, ani dokladovať bločky alebo iné faktúry. Splácať je možné od 1 do 10 rokov. Možno o ňu požiadať online.

Hypopôžička na čokoľvek

Hypopôžička vám dokáže sprostredkovať sumu od 2 000 až do 100 000 eur. Vyššia suma je zárukou nižšieho úroku v období fixácie. Splácať je možné od 5 do 30 rokov. Peniaze na čokoľvek vybavíte online bez zbytočného papierovania. Ak by ste sa počas doby splácania dostali k vyšším financiám a chceli by ste zaplatiť mimoriadnu splátku, v tejto firme je to bez poplatku.

Cez hypopôžičku na nehnuteľnosť si môžete postaviť Váš vysnívaný domHypopôžička na kúpu nehnuteľnosti

Slovenská požičovňa vám na kúpu nehnuteľnosti prispeje od 6 600 – 100 000 eur. Dobu splácania si môžete určiť od 5 do 30 rokov. Pri tomto type hypopôžičky je nutné ručiť kúpenou nehnuteľnosťou. Ako vo vyššie zmienenom prípade, tak aj tu sú mimoriadne splátky bez poplatku. Žiadosť vám bude schválená na základe návrhu kúpnej zmluvy. Ak máte o tento typ hypopôžičky záujem, môžete oňho požiadať online, a to vyplnením nezáväznej žiadosti.

Spôsob vybavenia

Poskytuje 2 spôsoby vybavenia, a to telefonicky alebo online.

a, telefonicky (číslo je uvedené nižšie, v časti kontakt)- dohodnete sa na osobnom stretnutí s pracovníkom Slovenskej požičovne, a ten sa vám bude snažiť peniaze doručiť čo najrýchlejšie (pri najľahšej a nákupnej do 24 hodín)

b, online – v prvom rade je dôležité si vypočítať splátku, ktorú zistíte po kliknutí na kalkulačku; ak so splátkou súhlasíte, vyplníte online žiadosť. Dostanete prihlasovacie údaje do Mojej zóny, čo vám zabezpečí zaslanie peňazí na účet čo najrýchlejšie.

Tip pre vás: Slovenská požičovňa na Peniazomate sprístupnila čistý a jednoduchý formulár so žiadosťou do 5 000 eur.

O schválení budete informovaný mailom, sms, ako aj v internetovej sekcii Moja zóna, kde bude potrebný váš elektronický podpis (vo forme súhlasím-nesúhlasím). Do 24 hodín vám bude doručená spoločnosťou podpísaná žiadosť, ktorú je potrebné podpísať a so žiadanými dokumentmi spätne odoslať. Po preskúmaní týchto údajov

vám peniaze budú odoslané na účet. Splácať možno bankovým prevodom alebo poštovými poukážkami.

Základnou podmienkou je mať trvalý príjem, ktorý viete zdokladovaťPodmienky získania

Pôžičky Slovenskej požičovne môže získať každý, kto je občanom SR alebo občanom inej krajiny, ale trvalý pobyt a korešpondenčnú adresu má na území SR. Ďalšou požiadavkou je mať od 21 do 68 rokov – je vhodnou voľbou aj pre dôchodcov, ako sa to píše aj v článku na SME.

Na získanie môžete byť požiadaný o zaslanie potvrdenia o príjme od zamestnávateľa (závisí to od toho, či ste zamestnanec, živnostník alebo dôchodca), potvrdenia o výške daňovej povinnosti (dokumenty sú zverejnené na stránke slovenska-pozicovna.sk), a povinne  musíte doložiť 2 doklady totožnosti.

Moja zóna

Moja zóna je internetová aplikácia Slovenskej požičovne, ktorá je určená pre jej klientov. Obsahuje údaje o pôžičke, o špeciálnych ponukách pre jednotlivcov. Meno a heslo vám zabezpečí spoločnosť buď v sms správe alebo poštou.

Kontakt

Pre telefonické informácie, prípadné vybavenie úveru volajte na : 0850 111 112
– pre volania zo zahraničia: +421 2 4855 5221

Pre mailové informácie, prípadné vybavenie pôžičky píšte na:
[email protected]
[email protected]

Sídlo:

Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
Korešpondenčná adresa:

Consumer Finance Holding, a.s.
divízia Slovenská požičovňa
Ulica 29. augusta 3
058 01 Poprad

Jej pobočky

Možno ste prekvapený, ak ste v časti kontakt nenašli žiadne pobočky. Bude to hlavne preto, že žiadne pobočky tejto spoločnosti neexistujú. Pôžičku si je možné vybaviť len online alebo telefonicky. Táto zdanlivá nevýhoda sa môže zmeniť vo výhodu, ak vám povieme, že práve to, že nemajú nadbytočné náklady (napr. za stavbu pobočiek) vám zaručuje výhodnosť.

Mobilné pobočky

Hoci nemá Slovenská požičovňa pobočky, veľmi ľahko ich môžete nájsť inak. V mnohých mestách po celom Slovensku sú „roztrúsené“ karavany s logom firmy, kde sa môžete informovať o jednotlivých pôžičkách, poprípade si okamžite požičať až do 5 000 eur (Aktuálny zoznam mobilných karavanov, spolu s dátumom a presnými miestom jeho odstavenia je možné nájsť na stránke slovenska-pozicovna.sk).

Obchodné miesta

Ak vám nevyhovujú ani mobilné pobočky, môžete využiť obchodné miesta , ktoré majú zastúpenie už v 36-tich mestách po celom Slovensku. Zoznam môžete rovnako nájsť na stránke slovenska-pozicovna.sk, spolu s menom zástupcu a jeho telefonickým a mailovým kontaktom. Teda na stretnutí sa môžete vopred dohodnúť.

Rýchle pôžičky na „súrne“ prípady

Prostredníctvom online formulára si viete vybaviť pôžičku ozaj rýchloJedno portugalské príslovie hovorí : „čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster“. Ale, ak ten čas nemáte, tak vám trpezlivosť nepomôže. Takto je to aj v prípade financií. Ak ich potrebujete skutočne rýchlo, nemožno čakať dlho. Preto sú vám k dispozícii rýchle pôžičky. Okrem toho, že sú rýchle, majú mnoho iných výhod, o ktorých sa nižšie zmienime.

Vybavte si ich online

Úvery online vám zabezpečia anonymitu. Nikto nepotrebuje vidieť, ako vyzeráte, kde bývate, ako píšete, či ako rozprávate. Pri obyčajných úveroch väčšinou potrebujete absolvovať osobné stretnutie s agentom spoločnosti. Pre nás, utiahnutých ľudí, je toto veľká výhoda.

Sú naozaj okamžité!

Osobné stretnutie si často vyžaduje zdĺhavé prípravy, nielen osobné, ale je potrebné pripraviť si mnoho dokumentov, ktoré jednotlivé spoločnosti požadujú. Rýchle pôžičky sú bez zbytočného dokladovania, čo ušetrí aj niekoľko hodín vášho času. Je pre tých, pre koho je čas dôležitý a nechcú zbytočne premárniť ani sekundu.

Okrem rýchle vypísanej žiadosti, je rýchly aj proces jej schvaľovania, ako aj doručenie peňazí na účet. Keďže ide o rýchle pôžičky, pracovníci jednotlivých spoločností sú v nasadení skoro nonstop. Ak pošlete žiadosť do popoludnia, žiadosť bude schválená čo najrýchlejšie a peniaze na účet budú doručené do 10 minút. Ak žiadosti pošlete večer, môžu vám byť rovnako schválené do niekoľkých minút. Ich doručenie sa však môže predlžiť a peniaze by ste v tom prípade mali nasledujúci deň ráno. Samozrejme to nie je pravidlo, a niektorí sú ochotní vybaviť vašu rýchlu pôžičku aj o polnoci.

Medzi jednoznačné výhody patrí to, že peniaze z rýchlej pôžičky dostanete ihneď na účetIch ostatné výhody

-bez dokladovania príjmu

Tieto rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu sú jeden z typov úverov online, ktoré sú dostupné mnohým žiadateľom. Nielen zamestnaným, ale aj nezamestnaným. Dokladovať príjem nemusíte chcieť z rôznych dôvodov. Poskytovateľov typu bez dokladovania príjmu dôvod nezaujíma, pretože ho od vás nechcú. V niektorých prípadoch vás môžu v žiadosti požiadať, aby ste vypísali váš približný mesačný príjem, ale samozrejme bez dokladovania a ani ho nikto overovať nebude.

bez registra

Máte negatívny záznam v registri dlžníkov? Rýchle pôžičky bez registra do neho nenazerajú. Pre tých, ktorí nie sú v obraze, vysvetlíme. Hlavne bankové spoločnosti si vedú register s menami ľudí, ktorí si niekedy od nich požičiavali. V prípade, že ste mali problémy so splácaním, pripísavali vám negatívnu poznámku. Ak by ste ich opäť žiadali o financie, mali by ste veľmi malú šancu na jej schválenie. Bez registra sú dostupné aj tým, ktorí v minulosti mali problémy so splácaním.

-bez dokladovania účelu

Rýchle pôžičky bez dokladovania účelu oprávnene nazývame aj „pred výplatou“. Je tu aj pre tých, ktorí si chcú požičať na čokoľvek. Možno ste zamestnaný, ale v obuvníctve dostali nový tovar, a vy tie topánky chcete, len momentálne nemáte dosť financií. Možno len chcete ísť s kamarátmi von, ale výplata príde až o 2 týždne a momentálne už nemáte nič v zálohe. Bez dokladovania účelu vám jednoducho budú schválené, aj keď ich miniete na búrlivú noc ;).

Aj nezamestnaní ľudia môžu získať rýchlu pôžičku, no na nižšiu sumu a kratšiu dobu splatnosti-pre nezamestnaných

Na základe vyššie spomínaných typov ste mohli usúdiť, že pre nezamestnaných už nie sú len vaším želaním. Ak potrebujete úver a ste nezamestnaný, aj tak máte šancu na schválenie, hlavne ak máte aspoň nejaké mesačné príjmy (napr. sociálne dávky, príspevok na opatrovníctvo…). Tieto výhody vás logicky privedú k myšlienke, že pôžičky pre nezamestnaných sú dostupné aj dôchodcom, študentom či ženám na materskej.

cez sms

Nemusíte žiadať len online alebo telefonicky, ale aj cez sms. Výhodou tohto spôsobu je, že nemusíte mať prístup na internet, ale musíte disponovať číslom sms, na ktoré treba zadať vopred stanovenú sms žiadosť, ktorej vzor nájdete u rôznych poskytovateľov sms pôžičiek. Cez sms sú rovnako prístupné každému a bez zbytočného dokladovania a papierovania.

na účet

Rýchle pôžičky na účet sú opakom tých, ktoré dostanete na ruku. Majú len výhody. Opäť sa nemusíte osobne stretnúť s pracovníkom spoločnosti a peniaze máte k dispozícii oveľa rýchlejšie, ako keby ste ich žiadali na ruku.

Najrýchlejší spôsob ako sa dostať k eurám na Váš účet su rýchle internetové pôžičkyFinančná ponuka

Tento finančný produkt ma finančný limit. Prostriedky, ktoré vám môžu byť expresne do 10 minút doručené, si jednotliví poskytovatelia určili na 350 eur, zatiaľ čo minimum je cca 20 eur. V prípade, že je 10 minút megarýchlo, a pojem rýchlo je u vás aplikovateľný aj na 72hodín, môžete požiadať až do 8000 eur. U najvyššej sumy však treba počítať s tým, že poskytovateľ od vás bude potrebovať nejaké doklady (napr. príjem) a že bude dlhšie vyhodnocovaná.

To, od čoho sa väčšina ľudí pri výbere rýchlej pôžičky odpichuje, je úroková sadzba. V porovnaní s inými typmi pôžičiek (hlavne klasickými a bankovými) je úrok vyšší. Hlavne kvôli nižšie požičiavanej sume a kvôli nižšej doby splatnosti. Celkovo však vyrátaný úrok nepredstavuje infarktové sumy, ide o číslo vyjadrujúce niekoľko eur. Jednoducho, ak niečo súrne potrebujete, tak riziko úroku je treba akceptovať. Niektorí sprostredkovatelia umožňujú úvery bez úroku! Všetko je o prieskume súčasného trhu. Ak sa vám niečo nepozdáva, pozrite sa na stránku NBS, ktorá obsahuje zoznam všetkých licencovaných nebankových poskytovateľov rýchlych pôžičiek online.

Splatnosť

Najrýchlejšia pôžička ma limitovanú splatnosť. U najnižších súm sme sa stretli aj s dobou 5 dní. No väčšinou ide o 15 dní, maximálne však 31. V prípade vyšších súm siaha doba splatnosti až do 80 mesiacov. Odporúčame vám splácať včas, ináč vás sprostredkovatelia môžu pokutovať. Ak zistíte, že vašu dlžobu včas splatiť nemôžete, kontaktujte poskytovateľa a dohodnite sa na postupe. Určite vám navrhne posun doby splatenia, ale za vykonanie tejto služby je nutné počítať s poplatkom.

Pôžičky – krátky sprievodca ich svetom

V súčasnosti je možné na internete nájsť mnoho poskytovateľov pôžičiek, ale ako si vybrať toho správneho?Hľadáte odpoveď na otázku, aký je rozdiel medzi pôžičkou a úverom? Alebo sa neviete rozhodnúť, či si máte radšej požičať z banky alebo nejakej nebankovej inštitúcie typu Cetelem, Home Credit, či Provident? Ste nezamestnaný a neviete, kde Vám poskytnú peniaze bez dokladovania príjmu? Na všetky tieto a ešte mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď v našom článku. Hneď na začiatku je nutné poznamenať, že pôžičku budeme chápať len v oblasti finančných služieb. Čiže do nášho vysvetľovania nebudeme zahŕňať tie týkajúce sa hmotného majetku (sekeru od suseda, či kilo cukru od susedy) a zároveň nebudeme riešiť požičanie peňazí od priateľov, či rodinných príslušníkov.

V čom je rozdiel medzi pôžičkou a úverom?

Pôžička je služba, pri ktorej veriteľ poskytuje dlžníkovi vopred určenú sumu peňazí za vopred dohodnutých podmienok. Táto suma sa nazýva istina a dlžník má povinnosť splatiť ju do určeného dátumu. Výška a frekvencia splátok závisí od dohody medzi veriteľom a dlžníkom.

Úver je druh pôžičky, pri ktorej banková alebo nebanková spoločnosť poskytuje finančné prostriedky dlžníkovi a ten ich musí za určitý čas vrátiť tejto spoločnosti navýšené o úrok. Z právneho hľadiska je rozdiel medzi pôžičkou a úverom v tom, že pri poskytovaní úveru sa obe strany riadia podľa obchodného zákonníka, kým pri prvom menovanom sú kľúčové ustanovenia občianskeho zákonníka.

Aké typy úverov existujú?

Po základnom rozlíšení pôžičky od úveru si môžeme podrobnejšie objasniť jednotlivé typy úverov, aby ste to v komplikovanom svete financií mali o niečo jednoduchšie. Najdôležitejším prvkom pri úvere je doba, na ktorú bol poskytnutý, resp. za akú dobu má byť splatený. Z tohto hľadiska rozlišujeme 3 druhy úverov:

 • krátkodobý úver (splatnosť do 1 roka)
 • strednodobý úver (splatnosť 1 až 4 roky)
 • dlhodobý úver (splatnosť viac ako 4 roky)

Typy krátkodobých a strednodobých úverov:

 1. Kontokorentný úver: Banka poskytuje pôžičku svojmu klientovi priamo na jeho bankový účet. Kontokorentný účet je kombináciou vkladového a úverového účtu. Výška tohto úveru je obmedzená tzv. úverovým limitom, ktorý je pre každého klienta individuálny a jeho výška musí byť s klientom dohodnutá vopred.
 2. Spotrebný úver: Základným účelom spotrebného úveru je nákup spotrebných tovarov a služieb. Tento úver býva poskytovaný s rôznou dobou splácania a zaistením. V niektorých prípadoch je potrebné ručiť majetkom, inokedy banke stačí len preukázať kredibilitu žiadateľa. Vo väčšine prípadov býva spotrebný úver bezúčelový, čiže žiadateľ nemusí preukazovať, na čo chce peniaze použiť.
 3. Eskontný úver: Úver je poskytnutý na základe odkúpenej zmenky od jej majiteľa pred dobou splatnosti tejto zmenky. Táto pôžička je znížená o diskont – úrok za obdobie od nákupu do splatnosti zmenky.
 4. Lombardný úver: Krátkodobý úver, ktorého podmienkou je poskytnutie záložného práva na hnuteľný majetok (tovar, vkladné knižky, drahé kovy, atď.) alebo na práva (autorské práva, životné poistky, atď.) Výška tohto úveru sa pohybuje maximálne od 60% do 90% hodnoty založenej pohľadávky.
 5. Akceptačný úver: V tomto prípade ide o akceptovanie zmenky, čiže prijatie zmenkového záväzku a akceptant sa stáva zmenkovým dlžníkom.

Pri dlhodobých pôžičkách je výber vhodnej banky alebo nebankovej spoločnosti kľúčovýTypy dlhodobých úverov

  1. Hypotekárny úver: Najbežnejší typ dlhodobého úveru. Doba splatnosti sa pohybuje od 4 do 30 rokov. Pri podpise hypotéky získava banka záložné právo k nehnuteľnosti. Hypotekárny úver sa financuje hlavne vďaka predaju hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu. Je to typ účelového úveru, čiže žiadateľ musí uviesť, na čo plánuje úver použiť. Banka tejto úver poskytuje na tieto účely:
   – nadobudnutie nehnuteľnosti alebo jej časti

– výstavba, zmena alebo údržba dokončených stavieb

– splatenie poskytnutého úveru, ktorý síce nebol hypotekárny, ale bol použitý na hore uvedené činnosti

 1. Emisná pôžička: Pri tomto type úveru plní banka len sprostredkovateľskú funkciu. Zabezpečuje klientovi emisiu dlhopisov, pričom časť z nich spravidla odkúpi.
 2. Úverový úpis: Dlžník podpisuje banke úverový úpis (záväzkovú listinu), ktorá slúži ako doklad pohľadávky medzi ním a bankou.
 3. Komunálny úver: Doba splatnosti je rovnaká ako pri hypotekárnom úvere, od 4 do 30 rokov. Rozdiel je v tom, že banka pri podpise zmluvy získava záložné právo k nehnuteľnému majetku obce alebo vyššieho územného celku. Tento úver je poskytovaný na výstavbu, zmenu a údržbu nehnuteľností s cieľom ich využitia na verejnoprospešný účel.

Kto mi poskytne pôžičku?

So žiadosťou sa môžete obrátiť na banku alebo nebankovú spoločnosť. Aké sú medzi nimi rozdiely a v čom sú výhody resp. nevýhody každej z nich, tak to si vysvetlíme v tejto časti.

 1. Pôžička v banke poskytuje výhody v podobe nižšieho úroku a taktiež vysokej bezpečnostiBanka

Banky majú vo finančnom sektore dlhšiu tradíciu, z toho dôvodu majú jednak širokú sieť kamenných pobočiek a zároveň si vybudovali postavenie dôveryhodných inštitúcii, ktorých hlavnou úlohou je starosť o zverené financie ich klientov. Z uvedeného statusu vychádzajú už pri tom, keď ich oslovujú klienti zo žiadosťou o pôžičku. Preto si môžu dovoliť, byť pri posudzovaní žiadateľov prísnejšie. Je to spôsobené aj tým, že banky poskytujú úver s nižšími úrokmi a preto musia dôkladne preveriť bonitu každého žiadateľa. Počas tohto preverovania banka skontroluje register dlžníkov, databázy zdravotnej a sociálnej poisťovne a v prípade, ak sa zistí, že žiadateľ má dlhy, tak jeho šanca získať pôžičku je takmer nulová. Výhodou banky je možnosť požičať Vám viac peňazí za lepších podmienok ako je tomu u nebankových spoločností. Banka je zároveň pod prísnou kontrolou Národnej banky Slovenska, čo znižuje možnosť podvodu a tým aj riziko zo strany klienta.

 1. Nebanková spoločnosť

Nebankové spoločnosti za svoju krátku históriu pôsobnosti získali povesť inštitúcií, ktorým sa nedá veriť, pretože ich snahou je len využiť svojich klientov. Toto tvrdenie však nie je celkom správne, pretože aj medzi nimi sa nájdu spoločnosti, ktoré majú jasné podmienky a sú ústretové k svojim klientom (napr. Cetelem, Provident, Home Credit). V prípade ak máte pochybnosti o nebankovej spoločnosti, v ktorej by ste chceli zažiadať o pôžičku, môžete si ju overiť na stránke NBS, kde je zoznam nebankových spoločnosti s licenciou. Ďalšou možnosťou je zistiť priame skúsenosti od existujúcich klientov týchto nebankoviek prostredníctvom rôznych internetových diskusii. Výraznou výhodou nebankových spoločností je jednoduchšie schvaľovanie. Tieto spoločnosti nie sú pri výbere klientov také náročné ako banky. To znamená, že pôžičku môžete získať i v prípade, ak máte záznam v registri dlžníkov alebo ste mamička na materskej dovolenke. Vo väčšine prípadov je potrebné pri vybavovaní zdokladovať len pravidelný príjem (môže to byť aj dôchodok alebo materská) a trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Požiadať môžete online, telefonicky, najnovším trendom sú už aj sms požičky. A peniaze môžu byť v krátkom čase na Vašom účte. Tieto pôžičky bývajú bez ručiteľa a rovnako nemusíte preukazovať účel, na čo chcete peniaze využiť. Negatívom tohto ústretovejšieho prístupu ku klientom bývajú vysoké úroky, ktoré je potrebné platiť. Preto je dôležité vopred sa uistiť o tom, akú sumu budete musieť v konečnom dôsledku splatiť a za akých podmienok. Pri licencovaných nebankových spoločnostiach by ste sa nemali stretnúť s neserióznym prístupom. O to horšie to môže byť v prípade, ak sa jedná o nebankovú spoločnosť bez licencie, ktorá ponúka rýchle pôžičky za nejasných podmienok. Na základe týchto nejasných podmienok sa môžete ľahko dostať do problémov a rýchly úver sa môže niekoľkonásobne predražiť.

Na záver si v krátkosti zosumarizujme plusy a mínusy banky resp. nebankovej spoločnosti.

Banka:

+ poskytuje za výhodnejších podmienok (nižší úrok)

+ kontrola zo strany NBS, menšie riziko

+ ponuka zvýhodnených pôžičiek, bonusy za vernosť atď.

– náročnejší proces schvaľovania (preverovanie v registroch)

– dlhé trvanie, kým sa k peniazom dostanete

Nebanková spoločnosť:

+ pri vybavovaní pôžičky minimum dokladov a potvrdení

+ rýchly prístup k peniazom

+ bez ručiteľa, bez registrov, bez preukazovania účelu

– vysoké úroky a poplatky

– niekedy neseriózny prístup a nejasné podmienky

Či sa už rozhodnete pre banku alebo nebankovú spoločnosť, majte stále na pamäti, aby ste si požičali len toľko, koľko ste schopní splatiť. A v prípade problémov so splácaním sa včas obráťte na danú banku, či nebankovku, aby ste predišli zbytočným komplikáciam, ktoré sa Vám určite predražia.